30 januari 2020

Reactie op de begroting; De rust is terug, nu aan de slag!

Na een zeer tumultueuze periode is de Gemeente Den Haag weer terug in rustiger vaarwater. Na een moeilijke periode ligt er nu weer een sluitende begroting. De CDA-fractie kan zich op verschillende punten terugvinden in de begroting, bijvoorbeeld als het gaat over de uitbreiding van de Bibob-capaciteit en de sportcombinatiefunctionarissen, en de verfraaiing van de wijken Houtwijk, Nieuw-Waldeck en Mariahoeve.

De fractie heeft altijd gestreden voor een eerlijke verdeling van de lasten in onze stad. “Wij willen niet dat een bepaalde groep altijd voor de kosten moet opdraaien”, vindt fractievoorzitter Kavish Partiman. Helaas heeft de fractie moeten instemmen met enkele verhogingen van de lasten, zoals de OZB-verhoging. “Helaas bleek deze verhoging nodig om de maatregelen op de zorg enigszins te kunnen verzachten”, laat Partiman weten. Hiermee toont de gemeente daadkracht. Voor het CDA staat het voorop dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij behoeft. Maar de verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de gemeente: de Rijksoverheid zal volgens de fractie ook over de brug moeten komen. Er zal meer dan voorheen richting het Rijk gelobbyd moeten worden: een structureel probleem verdient een structurele oplossing. Dat kan de gemeente Den Haag niet alleen. “Het kan niet zo zijn dat het Rijk steeds geld overhoudt, terwijl wij hier almaar aan het bezuinigen zijn”, aldus Partiman.

Mede op initiatief van het CDA wordt de Bibob-capaciteit uitgebreid. De fractie vindt het belangrijk dat ondermijning zo hard mogelijk wordt aangepakt. “Met de uitbreiding van de Bibob-capaciteit zijn er meer mogelijkheden om ondermijning in onder andere de Weimarstraat aan te pakken”, meldt fractievoorzitter Kavish Partiman.

Ook wordt er flink geïnvesteerd in woningbouw. Met een fonds van 50 miljoen voor betaalbare woningen wordt het voor starters op de woningmarkt makkelijker om aan een huis te komen. De stad groeit uit zijn voegen en de Haagse CDA-fractie is dan ook trots op deze broodnodige impuls voor meer betaalbare woningen.

De capaciteit voor sportcombinatiefunctionarissen, die een belangrijke taak hebben om jonge mensen meer aan het sporten te krijgen, wordt uitgebreid op initiatief van het CDA. Het CDA is blij dat kinderen door deze functionaris nog verder uitgedaagd zullen worden om meer te bewegen. Ook de Haagse sportverenigingen moeten hier baat bij hebben. Daarnaast wordt er meer geïnvesteerd in de verduurzaming van Haagse sportaccommodaties. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om verduurzaming van hun onroerend goed. Hieronder vallen ook de vele sportaccommodaties die onze stad rijk is.

Het opknappen van de wijken Houtwijk, Nieuw-Waldeck en Mariahoeve is volgens de fractie hard nodig. Hier is al jaren geen aandacht aan besteed. De fractie is dan ook zeer verheugd dat er een extra impuls van 9 miljoen beschikbaar is in deze wijken.

 Het CDA ziet mooie punten in de begroting, maar ziet ook structurele tekorten. “Hoewel we de zorgbezuinigingen voor een deel hebben kunnen terugdraaien, blijft het helaas noodzakelijk om maatregelen te nemen op dit programma”, geeft Partiman aan. Deze maatregelen zijn een noodzakelijk kwaad, vindt de fractie. De Haagse CDA’ers zullen hun kritische houding ten opzichte van de besteding van de beschikbare middelen onveranderd voortzetten: De rust is terug, nu aan de slag!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.