04 februari 2022

Een eigen subsidieregeling voor de Haagse scouting

De scouting Den Haag kan opgelucht ademhalen. Na een jarenlange worsteling met de nieuwe subsidieregels van de gemeente Den Haag lijkt er een oplossing in zicht. Er komt een speciale subsidieregeling voor de scouting. Dat betekent het einde van een strijd tegen de Haagse bureaucratie. 'De scouting paste niet in de subsidiemal van de gemeente', zegt CDA'er Astrid Frey.

Deze week heeft het stadsbestuur het besluit genomen: de scouting houdt recht op subsidie. 'Het college hecht waarde aan het behoud van activiteiten die een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling en het sociaal en emotioneel welbevinden van de jeugd, zoals scouting activiteiten', schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Daarom gaat het stadsbestuur een speciale subsidieregeling uitwerken voor de scouting. Het is een belangrijke beslissing voor de organisatie die sinds jaar en dag activiteiten voor kinderen en jongeren organiseert. Maar aan deze beslissing is veel vooraf gegaan.

Rekenkamer Den Haag

De problemen ontstonden een paar jaar geleden. Toen paste de gemeente Den Haag de subsidieregels aan. Aanleiding was een rapport van de Rekenkamer Den Haag in 2017, waarin stond dat het oude systeem was 'vastgeroest'. De gemeente bood organisaties geen gelijke kansen om subsidie aan te vragen, zo stond in het rapport. Ook werd niet voldoende gecontroleerd hoe de subsidies werden gebruikt en welke maatschappelijke doelen bereikt werden. Daarom kwam er een nieuwe subsidieregeling.

Voor de scouting bleek dit grote gevolgen te hebben. De organisatie, die in Den Haag bestaat uit 17 groepen met in totaal ongeveer 1400 jeugdleden en 400 vrijwilligers, kreeg jarenlang subsidie van de gemeente om jeugdactiviteiten te organiseren. Het ging jaarlijks om drie- tot vierduizend euro per groep. 'Verder was er in de collegeperiode 2015 tot 2018 een Scoutingfonds voor materiële zaken, waarin bijna 340.000 euro is uitgekeerd', vertelt Jarno Dakhorst van Scouting Den Haag.

Gat in begroting

Maar nadat de nieuwe subsidieregeling werd ingevoerd, wees de gemeente de subsidieaanvragen steeds af en dreigde er een gat in de begroting van de scouting geslagen te worden. 'Het probleem was dat de gemeente niet precies wist waar de scouting geplaatst moest worden', zegt VVD-raadslid Judith Oudshoorn. Zij heeft zich de afgelopen jaren samen met het CDA op het stadhuis hard gemaakt voor de scouting.

'Scouting is geen sport en geen welzijn waar subsidiepotjes voor zijn. Maar wat is het dan wel? En hoe moet het dan gefinancierd worden? Daar kwam de gemeente niet uit.' En volgens de CDA-fractievertegenwoordiger viel de scouting tussen wal en schip. Frey: 'De scouting paste niet in de kaders van de nieuwe subsidieregeling.'

Vrijwilligers

Dat merkte Jarno Dakhorst duidelijk. 'Onze aanvragen werden keer op keer afgewezen, omdat we niet aan de voorwaarden voldeden', zegt hij. 'Het nieuwe beleid gaat uit van projecten die de hele stad beslaan, terwijl onze scoutinggroepen juist actief zijn in hun eigen buurt. Ook verwacht de gemeente dat je met professionals aan de slag gaat en er een beroep gedaan wordt op jeugd- en welzijnsorganisaties met beroepskrachten. Maar wij bestaan bijna volledig uit vrijwilligers.'

Er kwam weliswaar een tussenoplossing, maar die bood voor de langere termijn geen soelaas. Daardoor dreigde de scouting de subsidie te verliezen. 'Dan heb je twee keuzes', zegt Dakhorst. 'Of de contributie verhogen, maar dan wordt het voor sommige ouders lastig om de kinderen naar de scouting te laten gaan. Of vrijwilligers inzetten voor allerlei acties om geld binnen te halen, maar dat gaat weer ten koste van de activiteiten.'

Maatschappelijke betrokkenheid

Uiteindelijk raakte ook het college ervan overtuigd dat er een structurele oplossing gevonden moest worden en besloot een aparte subsidieregeling uit te werken. 'De activiteiten van de scouting dragen bij aan verschillende elementen van de ontwikkeling van kinderen en jongeren: maatschappelijke betrokkenheid, normen en waarden, het buitenleven als opvoedende waarde, persoonlijke (talent)ontwikkeling en het ontwikkelen van creativiteit', schrijft het college deze week in de raadsbrief.

'Dit zijn elementen die aansluiten bij de jeugdbeleidsdoelen van de gemeente Den Haag. Om deze redenen waarderen wij de inzet van de scouting voor onze jeugd in Den Haag en wordt een besluit over het opstellen van een aparte subsidieregeling voorbereid.' De regeling moet binnen een paar weken klaar zijn.

Grote opluchting bij scouting

Het is een opluchting voor de scouting. 'Ons probleem lijkt opgelost', zegt Dakhorst die vrijdag een gesprek met wethouder Kavita Parbhudayal (VVD) heeft over de uitwerking van de regeling. Ook VVD'er Oudshoorn is tevreden. 'Het is een erkenning van de bijzondere positie die de scouting inneemt in Den Haag. De organisatie streeft een maatschappelijk doel na en bij de scouting kom je alle lagen van de stad tegen. Scouting heeft daardoor een belangrijke rol in Den Haag, juist ook voor kwetsbare groepen. Het is goed dat ze dat niet meer hoeven uit te leggen.'

 

Artikel @ NOS

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.