23 november 2020

Speel zo snel mogelijk in op de nieuwe woningbouwsubsidie van de provincie

Het CDA Den Haag wil dat de gemeente Den Haag zo snel mogelijk inspeelt op de nieuwe woningbouwsubsidie die de provincie ZuidHolland beschikbaar stelt. Het gaat om een pot van tien miljoen euro voor sociale woningbouw en middenhuur-projecten. “Presenteer zo snel mogelijk concrete woningbouwplannen aan de Provincie om daarmee aanspraak te maken op deze subsidie”, zegt CDA-raadslid Cees Pluimgraaff. “En praat als wethouder vervolgens de blaren op je tong om zoveel mogelijk subsidie voor woningbouw in Den Haag binnen te harken.

” Het CDA Den Haag pleit al langere tijd voor veel meer daadkracht op het terrein van volkshuisvesting en woningbouw. Recent nog nam de Haagse gemeenteraad een CDA-motie hierover aan. Daarin staat dat gemeente een aanjagende rol moet vervullen richting de provincie en buurgemeenten op het gebied van volkshuisvesting. “Deze subsidie is een goed voorbeeld van waarom samenwerken met de regio en de provincie zo belangrijk is bij woningbouw”, aldus Pluimgraaff. “We moeten bouwen, bouwen, bouwen, zodat gezinnen in én rondom Den Haag kunnen blijven wonen. Aan de slag, wethouder!“

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.