10 februari 2022

Toename van drugsdealers in de Schilderswijk en Transvaal?

Van verschillende ondernemers in de Schilderswijk en Transvaal hoort ons raadslid Ismet Bingöl zorgen over drugscriminaliteit. Het aantal jonge drugsdealers lijkt toe te nemen. Dit zet de leefbaarheid van je wijk sterk onder druk. Ismet Bingöl wil van het stadsbestuur weten of er inderdaad sprake is van een toename van drugscriminaliteit. En wat het stadsbestuur precies gaat doen om dit aan te pakken. Het is ontzettend belangrijk drugscriminaliteit uit de Schilderswijk en Transvaal te weren. Ondernemers en inwoners verdienen een leefbare wijk zonder die criminaliteit en overlast. Je leest de schriftelijke vragen hier:

Schriftelijke vragen: Zorgen van ondernemers in de Schilderswijk en Transvaal over drugscriminaliteit

Indiener: Ismet Bingöl
Datum: 10-2-2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Het CDA Den Haag ontvangt signalen van diverse ondernemers over een mogelijke toename van drugscriminaliteit in de Schilderswijk.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Ismet Bingöl (CDA) de volgende vragen:

1. Zou het college inzage willen geven in de cijfers van de afgelopen jaren tot en met 2021 over drugscriminaliteit en overlast door drugscriminaliteit in de Schilderswijk en Transvaal?

2. Zou het college inzichtelijk willen maken of er een toename van drugscriminaliteit of overlast door drugscriminaliteit waarneembaar is in de hiervoor genoemde periode? Zo ja, zou het college willen toelichten wat de oorzaken hiervan zijn?

3. Zou het college voor de Schilderswijk en Transvaal hotspots willen identificeren waar er regelmatig drugs worden gedeald? Zo ja, zou het college bij elke hotspot nadrukkelijk willen toelichten hoe op die hotspot gehandhaafd wordt, en per hotspot willen reflecteren op de resultaten en mogelijke actiepunten met betrekking tot handhaving bij die hotspot?

4. Zou het college specifieke pleinen willen identificeren waar onder andere door drugscriminaliteit de leefbaarheid onder druk staat?

5. Zou het college willen toelichten op welke manier en met welke intensiteit er door gemeente en politie informerend en proactief contact wordt gelegd met ondernemers en inwoners in de Schilderswijk en Transvaal over het herkennen van signalen van drugscriminaliteit en ondermijning, en hoe ondernemers en inwoners kunnen handelen bij dit soort signalen?

6. Zou het college willen toelichten of er de afgelopen drie jaar signalen zijn binnengekomen bij de gemeente of politie dat bepaalde woningen, panden of bedrijven in de Schilderswijk en Transvaal worden gebruikt voor drugscriminaliteit?

7. Zou het college middels een stroomschema inzichtelijk willen maken hoe signalen worden omgezet in handhavingsacties door gemeente of politie?

8. Zou het college willen toelichten in hoeverre een preventieve aanpak wordt gebruikt om te voorkomen dat jongeren verzeild raken in (georganiseerde) drugscriminaliteit?

Ismet Bingöl 
CDA Den Haag

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.