11 maart 2020

Wegwerkzaamheden in Morgenstond

CDA-fractievertegenwoordiger Daniel de Groot heeft vanuit Wijkplatform Morgenstond klachten ontvangen over de wegwerkzaamheden in de wijk. Met deze klachten heeft de gemeente tot heden nog weinig gedaan. De klachten bestaan uit gevaarlijke verkeerssituaties in de straat, trottoirs die niet veilig zijn en gesnoeide takken die op de weg blijven liggen. Het CDA Den Haag heeft nu het college verzocht om maatregelen te treffen in de wijk om de klachten op te lossen.

De Groot is tevens benieuwd hoe is de herinrichting van de straten in de wijk tot stand is gekomen. Vanuit de bewoners en het Wijkplatform Morgenstond heerst hier namelijk grote onvrede over. Daarom heeft de CDA fractie aan het stadsbestuur gevraagd hoe dit gehele is verlopen en of er nog andere verkeersmaatregelen genomen kunnen worden, om de bewoners naar tevredenheid te stellen. ‘’ Fractievertegenwoordiger De Groot is mening dat er bij verkeersmaatregelen in de wijk er altijd goed naar de bewoners geluisterd moet worden. Zij weten namelijk vaak het beste wat zich in de wijk plaatsvindt en ervaren ook als eerste de ongemakken van de verkeersmaatregelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.