03 november 2021

Zet het Haags isolatiefonds on fire

Beide moties zijn unaniem aangenomen:

 

Motie: Zet het Haags isolatiefonds on fire
Indiener: Kavish Partiman

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 november 2021, ter bespreking van het voorstel van het college inzake de Programmabegroting 2022-2025.

Constaterende, dat:

 • Onze inwoners deze winter geconfronteerd worden met hoge gas en elektriciteitsprijzen;
 • De vraag naar het isoleren van woningen al groot is en groter zal worden;
 • Er veel inwoners van Den Haag zijn die met behulp van het Haagse isolatiefonds isolatiemaatregelen in hun huis willen nemen;
 • De gemeenteraad van Den Haag op 16 december 2020, door het aannemen van de motie Isoleren, isoleren, isoleren! (RIS307413), heeft gekozen voor het instellen van een Haags isolatiefonds;
 • Het idee achter dit isolatiefonds is dat iedere woningeigenaar die zijn of haar huis wil isoleren hiervoor eenvoudig en renteloos geld kan lenen.

Overwegende, dat:

 • De potentie van het Haagse isolatiefonds in deze context zeer groot is. 

Roept het college op:

 • met urgentie, maar uiterlijk voor 1 december 2021, de raad een rapportage toe te sturen, met daarin een een heldere omschrijving van de stand van zaken van de uitvoering van het isolatiefonds en een plan van aanpak om deze uitvoering verder te optimaliseren. 

En gaat over tot de orde van de dag.

Kavish Partiman    
CDA Den Haag

 

Motie: Brede communicatie over het fonds isolatie
Indiener: Kavish Partiman

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 november 2021, ter bespreking van het voorstel van het college inzake de Programmabegroting 2022-2025.

Constaterende, dat:

 • de gemeenteraad van Den Haag op 16 december 2020, door het aannemen van de motie Isoleren, isoleren, isoleren! (RIS307413), heeft gekozen voor het instellen van een Haags isolatiefonds;
 • Het idee achter dit isolatiefonds is dat iedere woningeigenaar die zijn of haar huis wil isoleren hiervoor eenvoudig en renteloos geld kan lenen.

Overwegende, dat:

 • Het van groot belang is dat zoveel mogelijk woningeigenaren op de hoogte zijn van de mogelijkheden van dit isolatiefonds.

Roept het college op:

 • Een uitgebreid communicatieplan op te zetten en uit te voeren, met als doel zoveel mogelijk Haagse woningeigenaren te informeren over de mogelijkheden van dit isolatiefonds;
 • Dit communicatieplan, inclusief een heldere beschrijving en onderbouwing van de doelen en het beoogde bereik, uiterlijk voor 31 januari 2022 met de raad te communiceren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Kavish Partiman    
CDA Den Haag

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.