Verwarde personen (tijdelijk of structureel)

Helaas kent Den Haag ook mensen die om welke reden dan ook; scheiding, verlies van een dierbare, verlies van een baan, mishandeling, schulden of psychische problemen, in de problemen zijn geraakt en hun eigen leven niet goed op de rit krijgen. Verslaving speelt daarbij vaak een belangrijke rol. Inzet van het CDA is dat de gemeente Den Haag is; om deze mensen op een menswaardige, vroegtijdige en laagdrempelige manier te signaleren en proberen te helpen.

Er wordt ingezet op vroegsignalering samen met huisartsen, GGZ, verslavingszorg, politie en mantelzorgers in kaart te brengen. 

Een snelle en adequate laagdrempelige aanpak en vroegtijdige signalering is belangrijk om verwarde personen te helpen. Samenwerking in multidisciplinaire teams is hierbij behulpzaam. Het CDA is voor de inzet van praktisch ingestelde wijk GGZ-ers die snel kunnen handelen.

Personen die al wat langer in de war zijn worden menswaardig behandeld. Insteek is bij recidiverende personen om vooral de overlast te minimaliseren. Mensen moeten vroegtijdig worden opgevangen, om te voorkomen dat ze verder wegzakken.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.