Woningsplitsing

Het CDA vindt dat er de afgelopen jaren veel te veel woningen zijn gesplitst. Dit heeft geleid tot een tekort aan gezinswoningen en tot overlast door illegale kamerverhuur. Het CDA wil daarom een tijdelijke stop op het spitsen van woningen totdat de leefbaarheidstoets, bijvoorbeeld in de vorm van een Leefbaarheidseffectrapportage (LER) zoals ontwikkeld door de bewonersorganisatie Bezuidenhout, beter inzicht kan geven in de gevolgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.