Gronings ontzet

Thema avond "Veiligheid".

Het CDA Gorinchem organiseert op 20-02-2017 een thema avond met als onderwerp veiligheid. Tijdens deze avond zullen een aantal sprekers in gaan op dit thema waarna er gelegenheid is om hierover met elkaar in gesprek te gaan. 

Terrorisme, georganiseerde misdaad en alledaagse vormen van overlast en criminaliteit zorgen voor een toenemend gevoel van onveiligheid. Ondoordachte bezuinigingen, onhandige optredens van de bewindspersonen en ernstige incidenten hebben dit gevoel verder versterkt. Daarom wil het CDA in de komende jaren meer investeren in politie, justitie en de rechterlijke macht. We willen een daadkrachtiger aanpak van de georganiseerde misdaad en we willen steviger opkomen voor de rechtsstaat, voor overheidspersoneel in de vuurlinie en voor slachtoffers.

Onze sprekers:
CDA kandidaat Mustafa Bal uit Gorinchem (kandidaat nummer 40) is geboren en getogen in Gorinchem en volwassen geworden binnen Defensie. Een militair en diplomaat met hart voor de mensen en heb oog voor het resultaat. Mustafa: Pionieren is mijn lust. Overzicht en inzicht brengen in complexiteit is mijn kunst. In mijn dagelijkse werk ben ik adjudant - onderofficier in de functie van mentor Beroeps Praktijk Vorming binnen het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee. Daarnaast ben ik vertrouwenspersoon, bestuurder bij de militaire vakbond (ACOM) en trainer diversiteit. Ik ben een rots in de branding waar je op kunt bouwen en het reddingsbootje waar je altijd op kunt vertrouwen. Ik sta voor een samenleving waar we met trots en inachtneming van onze Nederlandse normen en waarden met elkaar in verbinding staan.

CDA kandidaat Chris van Dam (kandidaat nummer 12). Als voormalig politieman en officier van justitie weet ik waar ik over praat. I've been there. Die kennis en ervaring neem ik mee de Tweede Kamer in. Ik ben to the point. Heb oog voor mensen, of ze nou een uniform aan hebben, een toga dragen of gewoon burger zijn. Door dik en dun fan van de rechtsstaat. Geef professionals die daarin werkzaam zijn ruimte en vertrouwen om hun werk te doen!

Fractievoorzitter CDA Gorinchem Lennert Onvlee is een geboren en getogen Gorcumer. Na de middelbare school in Gorinchem heeft hij in Breda verkeerskunde gestudeerd. Hij is nu beleidsadviseur Verkeer en Vervoer en projectleider bij het Waterschap Rivierenland. Lennert is actief in de kerk, bij korfbalvereniging GKV en is voorzitter van stichting Sirinia, een stichting voor welzijn in Roemenië.

Iedereen die geïnteresseerd is in het thema veiligheid, het CDA of gewoon kennis wil maken met de kandidaten Mustafa Bal of Chris van Dam is van harte welkom. Locatie: Wijkgebouw De Heul, Nieuwe Hoven 141 te Gorinchem. Aanvang 20.00 uur. Zaal open: 19.30 uur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.