12 november 2023

Bijdrage CDA Gorinchem t.b.v Begrotingsdebat 2024

Onze bijdrage tijdens de raadsvergadering van donderdag 09 november 2023 m.b.t. de begroting 2024:

Voorzitter, het lezen van deze begroting deed ons soms denken aan de Donald Duck. Als een ware Dagobert Duck zien we wethouder Molengraaf in haar kluis vol munten en stapeltjes geld zitten. Eerst wordt er vooral veel geld verzameld, waarna we later gaan uitwerken wat we daarmee gaan uitvoeren.

Degenen die het hardst riepen ‘eerst beleid, dan geld’ zitten hier nu in een andere rol. Soms is het zo dat je eerst geld nodig hebt om daarna met de uitwerking te komen. Het CDA heeft hier begrip voor, maar let wel; er ligt een solide basis tot uitvoering over te gaan. Her en der heroverwegen is goed om aan te blijven sluiten op de actuele situatie, maar laten we de focus houden op de uitvoering en geen voornemens stapelen of alles in de ijskast gaan zetten. We zien hierin een zoekend college. Het CDA wil oproepen om in deze onzekere tijd met zoveel gaande op het wereldtoneel, focus aan te brengen, leiderschap te tonen en te durven besturen op belangrijke thema’s. Wees geen Willie Wortel die alles opnieuw gaat proberen uit te vinden, maar bouw voort!

Allereerst feliciteren we het college met de nette structureel en realistisch sluitende begroting. Veel dank en waardering voor de ambtelijke inspanningen om hiertoe te komen. De economische situatie wordt onzekerder en daarom zijn we blij dat er een koers wordt voorgesteld om, hoewel het geld tegen de plinten klotst, toch het investeringsplafond te behouden en aandacht te houden voor onze schuldenpositie. Zeker nu de rente stijgt, zien wij het belang van het verder afbouwen van schulden. Dit zorgt voor een toekomstbestendige gemeente, in onze woorden ‘Voor een Gorinchem dat we door willen geven’, of om in de sfeer te blijven, voor Kwik, kwek en kwak. Daarbij voorzien we nog flinke investeringen in bijvoorbeeld het zwembad en willen we het oude belastingkantoor kopen. Hiervoor moeten we de komende jaren nog wel financiële ruimte hebben.

We maken ons zorgen over een aantal ontwikkelingen waarin we als raad breed aandacht voor hebben.

Stedelijke ontwikkeling

Allereerst stedelijke ontwikkeling. Met al de ontwikkelingen in onze stad en de verbanden die daarbij lopen, is het toch prettig dat we hiervoor een reserve stedelijke ontwikkeling hebben. In deze begroting wordt hierop een eerste aanvraag gedaan. Precies hiervoor is de reserve naar mijn idee ontstaan. Fijn om te zien dat vrijwel de gehele coalitie, die destijds hiertegen nog een amendement indiende, inmiddels ook tot dit inzicht is gekomen. Het CDA is enthousiast over het plan om alle ontwikkelingen te programmeren en in samenhang te bezien. We zien dat hierbij ook de koppeling wordt gemaakt met de uitvoering van de Mobiliteitsvisie. Dat snappen we, maar laten we er wel voor waken dat we hierdoor geen vertraging oplopen of zaken gaan overdoen. Met de Mobiliteitsvisie ligt er een goedebasis met unaniem politiek draagvlak.

Bij de Mobiliteitsvisie en het maatregelenpakket zien we ook hoe lang projecten van kop tot staart soms duren. De Banneweg, vorige periode eindelijk een begin mee gemaakt, we gaan binnenkort daarover besluiten en dan nog de uitvoering. Looptijd: bijna 10 jaar! Daarom, blijf als college vooral uitvoeren wat er ligt. Denk aan de top 10 fietsknelpunten, pak meer op dan alleen Glacis-Flank komend jaar! En over uitvoering gesproken gesproken; de realisatie van uitbreiding Kweeklust is van de raadsagenda verdwenen, wat is de nieuwe planning?

Maar naast uitvoeren, blijf ook nieuwe plannen ontwikkelen! Vorige periode moest we heel veel nieuwe visies en plannen ontwikkelen en vaststellen als raad, na jaren stilstand. Met als gevolg dat we weinig in uitvoering konden brengen. Die fout moeten we niet nog eens maken.

Een belangrijke ontwikkeling die we op de voet volgen is de Herstructurering aan de Van Neercasselstraat/herontwikkeling van de Lange Slagenstraat. Ook die duurt al flink wat jaren. In de vorige periode dienden we de motie Knarrenhof in, oa als kans voor deze locatie, maar na een RIB van november vorig jaar is het alweer erg stil. Graag krijgen we meer zicht op het tijdspad, de wijze waarop we als raad worden meegenomen en hoe hierover wordt geparticipeerd. Ook vragen we aandacht voor een goede samenhang met aangrenzende ontwikkelingen in die buurt, hoe wordt dat bewaakt? Wie voert daarin de regie?

Nu we het toch over zaken hebben waar we al een tijd niks over hebben gehoord, vorig jaar tijdens de begrotingsbehandeling hebben we samen met de PvdA de motie ‘kostendelersnorm’ ingediend, waardoor het delen van een woning door volwassenen met een bijstandsuitkering mogelijk wordt zonder beperking. Wat is de status hiervan, klopt het dat we hierover nog niets hebben gehoord?

Duurzame toekomst - op energie en relatie buren

Bij Stedelijke Ontwikkeling hoort ook een duurzaam Gorinchem. We gaan hier natuurlijk niet het debat herhalen wat we hebben gevoerd over de RES. We zijn inmiddels 3 weken verder. Ligt er al een plan om de bedrijven mee te krijgen? En hoe hebben ze gereageerd? Corbion en Vreugdenhil blijven grootverbruikers. Afgelopen weekend stond een stevig stuk in het AD Rivierenland en Het Kontakt van onze Molenlandse buren die Gorinchem onbetrouwbaar noemt.  Voorzitter, dit zijn woorden die we de afgelopen periode juist niet meer kregen. Na al het werk na het Berenschotrapport de afgelopen jaren. Zijn we weer terug bij af? Hoe duidt de wethouder deze uitspraken? En ook: hoe taxeert hij de woorden van wethouder Lock waarbij de toezegging is gedaan door ons, door Gorinchem dat wij het windenergie gat zelf gaan vullen. Wanneer komt wethouder De Boer nu eindelijk met duidelijkheid over een nieuwe zoeklocatie? Of blijft hij als Zwarte Magica rook om zich heen toveren?

Cultuur

Dan cultuur. We zien dat de bieb weer moet wachten. Wanneer gaan we hierover eens een besluit nemen? Alweer een jaar geleden namen we als gemeenteraad unaniem een motie aan, maar de urgentie wordt blijkbaar niet gevoeld door dit college. En dat terwijl de bieb hier ook zelf hele goede ideeën bij heeft. Wij verwachten hierin een veel stevigere sturing vanuit het college. Wanneer mogen we hier een concrete vervolgstap in verwachten? We vinden dit echt een gemiste kans van het college. Bovendien wekt het de indruk dat de gemeente haar maatschappelijke partners onvoldoende serieus neemt, al is het alleen al als gesprekspartner. Een ontwikkeling die we helaas vaker zien, daarover straks meer.

Daarnaast zien we een ambitieuze planning voor De Nieuwe Doelen. U wenst dit jaar nog te starten met de aanbesteding, maar wordt daarin wel op pad gestuurd met een niet geïndexeerde investering. Wellicht waant u zich Guus Geluk, maar hoever denkt de wethouder cultuur te komen met 7 miljoen? Hoe kansrijk, of beter gezegd, kansloos is de aanbesteding op voorhand, nu we zien dat de kosten de pan uitstijgen? Hoe realistisch is dit voornemen, deze deadline van 2024 dan?

De kracht van de samenleving

Ten slotte voorzitter, het belangrijkste punt van onze beschouwing is dat we vinden dat we de kracht van de samenleving beter moeten benutten. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in een goede en gezonde lokale economie waarin onze ondernemers kunnen floreren. Daarvoor zijn we al goed op weg. Fijn dat die lijn wordt doorgezet. Naar ons idee kan het idee van Warenhuis Gorinchem nog wel een zet gebruiken. Dat zijn we als gemeenteraad ook verplicht, nadat we hen in coronatijd vroegen om met een goed plan te komen waarin we kunnen investeren. Raadsbreed willen we dat dit warenhuis slaagt, dan moeten we ook de financiële middelen zeker stellen. Daarom dienen we samen met D66 en VVD het amendement in om dit goed te verankeren.

De kracht van de samenleving komt ook naar voren in een gezond verenigingsleven. In Dalem gebeurt daarin iets moois. Een vereniging, de festiviteitenvereniging, die de gemeente uitdaagt voor de Elzenhof. Zo uitnodigend het idee is, zo ontmoedigend is de rol die de gemeente hierin de afgelopen jaren heeft gespeeld. De samenwerking tussen de gemeente en een maatschappelijke partner als deze betrokken vereniging moet echt beter. Er wordt niet met elkaar gepraat, maar over elkaar. Het plan wat de vereniging heeft ingediend, ligt al een hele tijd op de plank. En dan wordt er nu geld beschikbaar gesteld (50k) maar het ingediende plan kostte meer dan een ton. Is het initiatief daarmee niet op voorhand kansloos? Om die reden dienen wij hiervoor een amendement in. Zo repareren we in ieder geval de financiële schade en draaien we het initiatief niet de nek om. Maar wel willen we een duidelijke reflectie zien van de wethouder op dit proces. Besef dat verenigingen door deze houding en gedrag ontmoedigd raken.

Voorzitter, wij sluiten graag af met een presentje aan wethouder Molengraaf. Als onze Gorcumse Dagobert hopen we dat ze in haar pakhuis zich heerlijk even kan verliezen in de Biljonairs club, maar daarna gewoon weer haar beste beentje voorzet voor onze stad.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.