De buurt bestuurt!

De afgelopen jaren ging het met de Nederlandse economie niet goed. De overheid heeft daardoor nu minder geld te besteden en dat merken we in Gorinchem. We horen nu vaak de boodschap dat ‘de burger meer zelf moet doen, omdat we daar sterker van worden’ en dat heet dan nu de participatiemaatschappij.


Het CDA heeft aandacht voor een breed en sterk maatschappelijk middenveld: hiermee streven we naar een sterke samenleving. Waar wij voor willen waken is dat de overheid het begrip participatiemaatschappij gebruikt als middel om te kunnen bezuinigen, want daar begint het soms op te lijken. Het CDA kijkt natuurlijk naar het financiële voordeel dat het meedoen van iedereen aan de samen-leving oplevert. Maar wij waarderen vooral het gevoel van eigenwaarde dat meedoen oplevert voor de mensen zelf.


Het CDA steunt van harte dat Gorcumse inwoners initiatieven nemen om zelf vorm te geven aan de samenleving. Zijn we het altijd eens met de inhoud van die initiatieven? Niet altijd, niet altijd helemaal. Maar het is de kunst om initiatieven ruimte te geven, ook al wijken de plannen soms af van wat je als politieke partij graag zou zien.


Goede ideeën mogen niet stuklopen op bureaucratie en administratieve rompslomp. Maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven zouden niet lastig gevallen moeten worden met nodeloze papieren tijgers, zeker niet wanneer de bijdrage van de overheid beperkt blijft tot een kleine subsidie.
Het CDA stelt de volgende uitgangspunten voor:

  • de gemeente probeert initiatieven te ondersteunen, eventueel met kleine bedragen;
  • de gemeente vraagt bij subsidies onder de € 5000 geen uitgebreid papieren plan of eindverslag. proefdraaien mag ook zonder papierwerk;
  • kleine subsidies worden voor enkele jaren toegekend in plaats van telkens eenmaal per jaar; hiermee wordt voorkomen dat elk jaar een heel pakket aan administratie moet worden ingeleverd.
  • de gemeente stelt de vraag “wat is het effect van de bijdrage” in plaats van “zijn de regels gevolgd?”.

Wel wil het CDA voorkomen dat initiatieven vanaf het ontstaan al aan het ‘subsidie-infuus’ hangen. Daarom steunen we goede initiatieven, maar na verloop van tijd moet men op eigen benen staan. Dit moet vanaf het begin duidelijk zijn. Uiteraard verlangt het CDA dat ontvangers van grotere subsidies het effect goed administreren en evalueren.

Maatschappelijk organisaties werken vaak vanuit een eigen inspiratiebron, zo ook de mensen die zich via die organisaties inzetten voor de maatschappij. Dit maakt onze maatschappij kleurrijk en divers, iets waar het CDA trots op is.
Het past de overheid niet om uit te maken welke inspiratiebron de juiste is voor het uitvoeren van maatschappelijk werk. Als een organisatie goed werk levert binnen de maatschappij, dan verdient deze steun.

Politieke partijen hebben allemaal een eigen ideologie van waaruit ze zo’n inspiratiebron beoordelen. Sommige partijen in Gorinchem menen dat het de overheid is die mag bepalen of een inspiratie al dan niet neutraal is. Het CDA vindt dat een neutrale overheid niet bestaat, maar een onpartijdige overheid wél.

Dit wil het CDA in Gorinchem: dat organisaties hun eigen ideële inspiratie hebben en dat de overheid zich daar niet teveel mee bemoeit. De Nederlandse wetgeving is natuurlijk altijd leidend. De vraag moet zijn of de organisatie goed werk verricht, los van de drijfveer die men heeft. Zo blijft Gorinchem een mooie veelkleurige stad. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.