Jo van der Wal - Greijdanus

Kandidaat no. 11

Ik ben lid van het CDA omdat ik vond dat dit een goede basis is, van waaruit wij met elkaar ook in Gorinchem, kunnen leven, werken, wonen en recreëren.

Ik laat mij inspireren door de waarden en normen van de Bijbel. Het CDA heeft deze waarden en normen vertaald in 4 kernwoorden, Rentmeesterschap,, Gerechtigheid Gespreide verantwoordelijkheid en Solidariteit.

Ik wil leven in een tolerante stad waar het voor iedereen fijn lleven en wonen is.

Een leefbare samenleving maken we met elkaar  en iedereen kan daaraan bijdragen.

Daar staat het CDA voor!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.