Paul Kuijten

Fractie assistent / kandidaat no. 04

Ik ben Paul Kuijten, 68 jaar fit en vitaal en denk nog een tijdje actief door te kunnen. Ik woon sinds 40 jaar in de regio waarvan 20 jaar in de binnenstad van Gorinchem. Thans ben ik pensioengerechtigd maar werk nog steeds al financieel regisseur gebiedsontwikkeling.
Ik heb meer dan 45 jaar gewerkt voor het openbaar bestuur binnen een gemeente. Tegengestelde belangen zijn mij niet vreemd en kan daarmee goed omgaan met respect voor het openbaar bestuur.  

Na mijn middelbare school heb ik een civieltechnische opleiding gevolgd aangevuld met stedenbouw en verkeer, ruimtelijke ordening en bestuurskunde. Ik heb mij gespecialiseerd in grond- en vastgoed (ic. energietransitie) vraagstukken tussen publieke en private partijen. Mijn kennis van de inhoud en ervaring met deze vraagstukken heeft mij veel inzicht en kennis gebracht in andere werkvelden binnen het openbaar bestuur. Voor Gorinchem wil ik mij in, vanuit en voor de fractie breed inzetten, mijn kennis en ervaringen inzetten voor Gorinchem maar ook delen en overdragen. Wat voor mij - naast mijn werk - telt is het vak verstaan en de menselijke maat.

Gorinchem is een mooie stad die het verdiend om te groeien. Groeien in grootte maar ook economisch, in sociale stabiliteit en – stijging, in duurzaamheid en nog veel meer. Ik denk mij – met mijn kennis en ervaringen - daarvoor te kunnen inzetten. De basis waarom ik mij beschikbaar gesteld heb om in de gemeenteraad te beginnen met fractie werk. Hiervoor breng ik mee een overtuigende, resultaatgerichte en creatieve manier van communiceren. Ik ben proactief, zichtbaar, breed inzetbaar maar heb vooral een hardnekkig vertrouwen in mensen en voor mensen.

Op lokaal niveau (gemeente Gorinchem) ligt het CDA het kortste bij mijn gedachtegoed. Ik heb mij uit die spirit aangemeld bij het CDA waarvoor ik nu verkiesbaar sta voor de CDA-fractie 2022-2026. Ik heb de ambitie om voor alle Gorcummers het goede te doen.

Ik heb er zin in!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.