Versie 2

‘Een sterke samenleving wordt niet vanuit Den Haag opgebouwd, maar in de regio, stad en eigen buurt’

Op 15 maart 2017 gaan we met z’n allen naar de stembus en kiezen we waar we naartoe willen met ons land. Het CDA kiest voor een ander Nederland. Een beter Nederland. Een Nederland waar we weer trots op zijn. Een Nederland waar we met vertrouwen naar de toekomst kijken.

Het verkiezingsprogramma van het CDA geeft aan waarvoor we staan. Het beschrijft het land dat we door willen geven aan onze kinderen. Maar wat betekent dit nu voor u en jou? Daarom beschrijft Lennert Onvlee (fractievoorzitter CDA Gorinchem) enkele punten uit het verkiezingsprogramma die ons als Gorcummers direct aangaan. 

Families en gezinnen

Wij willen als eerste meer financiële armslag voor gezinnen. In de eerste plaats door een verlaging van de lasten voor huishoudens .Waar mogelijk willen we de financiële ondersteuning van gezinnen met kinderen vereenvoudigen. Die is nu onnodig ingewikkeld en versnipperd over verschillende regelingen. Wij vinden dat in alle gevallen het belang van het kind centraal staat. Verder krijgen ouders meer ruimte om kinderen financieel te ondersteunen als zij uit huis gaan, bijvoorbeeld bij een studie of bij de aankoop van een huis.

Ieder kind op sport of cultuur

Sport en cultuur zijn belangrijk voor ieder kind. Sport is gezond, zeker voor kinderen die worstelen met een ongezonde levensstijl of overgewicht. Cultuur stimuleert de algemene- en leerontwikkeling van kinderen. Daarom vinden wij het belangrijk dat ieder kind kan sporten of zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of andere culturele vorming. Hierdoor voorkomen we dat kinderen als gevolg van een armoede-situatie buiten-gesloten worden van allerlei activiteiten - elk kind verdient kansen! In Gorinchem kennen we stichting Leergeld. Maar dit kan beter georganiseerd onder andere door voldoende middelen beschikbaar te stellen.

Compensatie voor ouderen met een klein pensioen

Een deel van onze ouderen is in de afgelopen periode onevenredig getroffen door het beleid van het kabinet. Zij kregen te maken met hogere lasten, extra kosten voor zorg en wonen en voor een deel werden hun pensioenen niet geïndexeerd of zelfs gekort. Zij profiteren ook het minst nu de economie langzaam aantrekt. Dit voelt voor deze groep als een groot onrecht, na alles wat zij aan de samenleving hebben bijgedragen. Een tientje meer of minder is voor ouderen met een klein pensioen een groot verschil. Voor het CDA voelt het als een plicht om voor deze groep ouderen met een klein pensioen op te komen en hen substantieel te compenseren voor de opgelopen achterstand.

Verlaging eigen risico en beperking eigen bijdragen

De grootste zorg van mensen is de cumulatie van eigen bijdragen en de omvang van het eigen risico. In minder dan tien jaar tijd is dit eigen risico meer dan verdubbeld van 150 euro per jaar in 2008 tot 385 euro in 2016. Wij vinden dat het anders kan. Het eigen risico blijft een goed instrument om de kosten in de hand te houden, maar een forse verlaging van het eigen risico maakt dat de lasten voor de zorg eerlijker worden verdeeld onder gezonden en zieken. Het reguliere bezoek aan de huisarts blijft wat ons betreft buiten het eigen risico vallen, zodat iedereen toegang blijft houden tot medische zorg. Ook voor minder-jarige kinderen komt er geen eigen risico voor medisch specialistische zorg; wij vinden het belangrijk dat ouders altijd de mogelijkheid hebben om met hun kinderen het zekere voor het onzekere te nemen.

Lagere lasten voor ondernemers

Ondernemers zijn de motor van een eerlijke economie. Zij zorgen voor groei, werk­gelegenheid en innovatie, zij investeren in onze toekomst. Als het goed gaat met onze ondernemers, gaat het goed met ons land en met Gorinchem. Onze stad heeft veel ondernemers en zorgen voor werkgelegenheid en zijn maatschappelijk betrokken. Daarom kiezen wij voor lagere en eenvoudigere lasten en minder regelgeving voor ondernemers, vooral in het MKB.

Ruimte voor Gorcummers. 

De gemeente is de overheid die het dichtst bij de burger staat. Iedereen kent de weg naar het stadhuis voor de aanvraag van een nieuw paspoort of een bouwvergunning. De laatste jaren hebben we in Gorinchem steeds meer taken gekregen. Het CDA wil de gemeente de ruimte geven om hun rol waar te maken. We zijn meer dan het uitvoeringsloket van landelijk beleid, zoals we door het huidige kabinet vaak worden beschouwd. Het CDA wil de gemeente meer ruimte geven om binnen de verantwoordelijkheid eigen keuzes te maken. Minder bestuurlijke regels moeten meer maatwerk mogelijk maken. Wij willen de representatieve democratie versterken door die aan te vullen en te verbinden met de grote diversiteit aan vormen van betrokkenheid van inwoners bij hun straat, buurt, wijk en gemeente. Politiek vindt niet alleen meer in het stadhuis plaats. Ook in Gorinchem zien we nieuwe vormen van verbindingen ontstaan. Inwoners van onze stad wachten niet meer op wat er uit de raadzaal komt, maar nemen zelf het initiatief voor betere voorzieningen en een veiligere buurt. Wij steunen maatschappelijke initiatieven en geven deze ontwikkelingen ruim baan en halen waar nodig hindernissen weg. Wat betreft het CDA moeten gemeenten de mogelijkheid krijgen om met hun bewoners te experimenteren met nieuwe democratievormen.

Lennert Onvlee (fractievoorzitter CDA Gorinchem).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.