13 juli 2017

Kroonbede 12 september 2017

Het comité dat de jaarlijkse kroonbedebijeenkomst in Hardinxveld-Giessendam organiseert, nodigt ook dit jaar de leden van het gemeentebestuur (burgemeester, college en raad) en vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen graag uit om hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst wordt in 2017 op dinsdagavond 12 september gehouden.

Dit jaar heeft de kroonbede in Hardinxveld-Giessendam het thema ‘Allemaal hetzelfde… of niet?’. Rond dit thema zal er gesproken, gebeden en gezongen worden. Medewerking wordt verleend door lokale kerken. Br. P. van der Laan zal de meditatie verzorgen terwijl ds. J. Weij het gebed zal uitspreken. Wij zijn bijzonder blij dat de burgemeester medewerking heeft toegezegd. Hij zal dit jaar het thema vanuit het openbaar bestuur belichten.

Het organiserend comité bestaat uit leden van verschillende kerken en politieke partijen uit ons dorp. De bijeenkomsten staan open voor iedereen, maar in het bijzonder nodigen wij graag de leden van het gemeentebestuur uit.

U bent dus op dinsdag 13 september van harte welkom in het gebouw ‘de bron’, Maasstraat 1. De kroonbedebijeenkomst begint om 20.00 uur; de zaal is open vanaf 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en te spreken.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.