16 juli 2020

Bomenkap bedrijventerrein Nieuweweg

Hardinxveld-Giessendam, 16 juli 2020

Artikel 12 vraag Reglement van Orde: bomenkap ter hoogte van Middenwetering/ Hakgriend/ bedrijventerrein Nieuweweg

Aanleiding:

In juli 2020 zijn op het bedrijventerrein Nieuweweg 7 bomen langs de Middenwetering gekapt. De CDA – fractie heeft van diverse omwonenden aan de Nieuweweg hierover kritische vragen gehad. De kap kwam als een verrassing. De CDA – fractie heeft hierover vragen.

1 Is het college op de hoogte van de bomenkap langs de Middenwetering gelegen op het bedrijventerrein Nieuweweg? Zie de bijgevoegde foto’s.

2 Wat is de reden van de bomenkap

3 Deelt u het standpunt van de omwonenden dat bomen een functie hebben van geluidswering en lichtvermijding, hetgeen ook past in het huidige bomenbeleidsplan?

4 Bent u op de hoogte van compensatie van de gekapte bomen, immers het betreft een groenstrook als overgang van industrieterrein naar de wetering?

5 Begin maart 2020 zijn ook bomen gekapt langs de grens van industrieterrein Nieuweweg, grenzend aan enkele achtertuinen van de Nieuweweg. Deelt u met ons het standpunt dat het van groot belang is dat direct omwonenden gedegen geïnformeerd worden voordat de kap begint?

Met vriendelijke groet,
Timon van Zessen, CDA raadslid Hardinxveld-Giessendam

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.