09 juli 2020

Drechtraad vergadert weer fysiek

Sinds lange tijd weer een fysieke raadsvergadering meegemaakt op 7 juli. De Drechtraad kwam in de Lockhorst bijeen in Sliedrecht. CDA Hardinxveld-Giessendam was hierbij aanwezig. Keurig op 1,5 m afstand. Centraal stond de begroting van de regionale Sociale Dienst. Gesproken is over de ombuigingen. Het betreft ombuigingen voor een kwetsbare groep. Gesproken is over welke taken wettelijk zijn en niet-wettelijk en of ook ombuigingen buiten het sociaal domein of binnen de bedrijfsvoering mogelijk zijn. In december komt het bestuur van de Drechtsteden met een definitief voorstel aan de Drechtraad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.