17 december 2020

Kerstgroet 2020 van Uw CDA

Kerstgroet 2020 ''Keuzes maken''

Het jaar 2020 zal de boeken ingaan als een bijzonder jaar, het jaar van corona. Kerst 2020 is hierdoor ook apart. Wij staan bij het kerstfeest stil bij de komst van Christus. Kerst is het feest van Vrede en Licht. Wij laten ons hierbij inspireren door het Evangelie. De Bijbel geeft ons uitgangspunten zoals rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit mee die wij mogen toepassen bij het maken van keuzes. Politiek is kiezen.

En nu terug naar corona. In 2020 is helaas het virus nog niet de kop ingedrukt. We blijven in een zorgelijke tijd leven. Corona stelt ons daarom voor grote uitdagingen. Als samenleving, als buurt en als gezin. De impact op ons dagelijks leven, de economie, het bedrijfsleven en de overheid is enorm.  

Als gevolg van de coronacrisis kunnen CDA-activiteiten nog steeds geen doorgang vinden. De fractie en het bestuur van CDA Hardinxveld-Giessendam hebben er voor gekozen om alle activiteiten, zoals de Algemene Leden Vergadering, te staken. Wij verwachten in 2021 een fysieke ALV te houden.

In 2020 heeft het CDA aan de weg getimmerd, vaak via MS Teams, met twee raads- en burgerleden, een steunfractie en een bestuur. Het CDA heeft in de raad diverse keren bij het jeugdbeleid en het sociaal beleid haar eigen accenten gelegd. Voor de fractie een belangrijk onderwerp gezien het uitgangspunt solidariteit. Van belang hierbij is dat iedereen een volwaardig bestaan heeft. Ook de jeugdhulp stond vaak op de agenda. Sommige jeugdproblemen horen bij het opvoeden. Gezinnen lossen dit, indien mogelijk, zelf op. Jeugdigen die hulp echt nodig hebben, krijgen dat.

Veilige fietspaden zijn belangrijk. Helaas kent onze gemeente gevaarlijke plekken voor fietsers. Wij willen veiliger fietspaden. Bijvoorbeeld door het verwijderen van de betonnen bielzen langs de Rivierdijk. De aanleg van een volwaardig fietspad langs de A15 moet gerealiseerd worden.

Hardinxveld-Giessendam moet echt groener, dit raakt ons uitgangspunt rentmeesterschap. Wij hebben in 2020 vragen gesteld aan het college over bomenkap langs de Nieuweweg en Rokerij. Compensatie van gekapte bomen is van groot belang. Neem omwonenden serieus. Tevens zou het streven moeten zijn: minder tegels en meer groen in achtertuinen.

Wij hebben daarnaast het college gevraagd tempo te maken met diverse bestemmingsplannen zoals voor de Blauwe Zoom en ’t Oog zodat huizen gebouwd kunnen worden.

Het CDA heeft zich hard gemaakt voor duurzaamheid. De motie ‘’Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen’’ is in de raad vrijwel unaniem aangenomen. Wij hebben namelijk de aarde in bruikleen.

Politiek is kiezen. Eind augustus verschenen de memoires van Ruud Lubbers. De oud-premier geeft aan dat mensen samen onderweg zijn. Wij zijn op weg naar Hem. Op weg naar vrede en gerechtigheid. Dit raakt de kern van Kerst: het feest van het Licht.

Het CDA bestuur wenst u/ jullie allen en in het bijzonder ook de nieuwe leden gezegende kerstdagen toe.

Timon van Zessen, voorzitter ad interim CDA Hardinxveld-Giessendam

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.