05 maart 2021

Laatste informatie over het informatiebord Rokerij

Informatiebord over hoogwater 1995

Het college kijkt positief aan tegen een informatiebord over hoogwater 1995 in de toekomstige nieuwbouwwijk Rokerij en wil met omwonenden overleggen.

Reactie van CDA-raadslid Timon van Zessen

‘’De CDA-fractie waardeert de reactie van het college dat zij positief kijkt naar het informatiebord.  De CDA-fractie is ook benaderd door de Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam om de handen in een te slaan. Dat stellen wij zeer op prijs. Gezamenlijk optrekken is van groot belang. Het is van belang dat historie over wateroverlast 1995 ook voor toekomstige generaties bewaard blijft. Immers (een deel van de) inwoners uit Boven-Hardinxveld moest evacueren. Aan andere gemeenten kunnen we op dit gebied een voorbeeld nemen. Kortom: via borden informatie verstrekken over historische plekken/ lokale eigenheid’’

Fiets- en wandelpad Rivierdijk Rokerij

Zoals bekend, heeft de CDA-fractie vragen gesteld over een fiets- en wandelpad langs de Rivierdijk in combinatie met de aanleg nieuwbouwwijk Rokerij. Het college geeft aan dat de planning nog niet bekend. Er is wel ruimte gereserveerd bij de Rivierdijk. Zie brief en bijgevoegde PDF.

Reactie van CDA-raadslid Timon van Zessen

‘’De CDA-fractie adviseert het college meer duidelijkheid te geven over de planning van de aanleg van het fiets- en wandelpad. Voor toekomstige bewoners is het namelijk van belang dat de Rivierdijk ter hoogte van de nieuwe ontsluiting op de Rivierdijk fietsveilig wordt ingericht. De CDA-fractie adviseert tijdig in overleg te treden met het Waterschap hierover.’’

Met vriendelijke groet,

Timon van Zessen, CDA raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.