27 januari 2020

Monument voor de Merwedegijzelaars

Voorzitter,

Zoals u zult begrijpen is de CDA fractie blij met het nu voorliggende raadsvoorstel “Nieuw monument voor de Merwedegijzelaars”.

Vorige jaar 4 juli diende de CDA fractie een motie in “Gedenkteken Merwedegijzelaars”. De belangrijkste reden om deze motie in te dienen was het feit dat er dit jaar veel aandacht is voor het verhaal van de Merwedegijzelaars en dat het verhaal van de Mewerwedegijzelaars doorverteld moet blijven worden aan volgende generaties. Onze overtuiging was dat een opvallender plek dan het bestaande gedenkteken daartoe zou bijdragen.

Blij was en is de CDA-fractie over het feit dat de ingediende motie unaniem door de raad van Hardinxveld-Giessendam werd aangenomen.

Mooi is het ook dat het realiseren van een nieuw gedenkteken gerealiseerd wordt in het jaar dat Hardinxveld-Giessendam 75 jaar in vrijheid leeft. Het is belangrijk om stil te staan bij 75 jaar vrijheid.

De nieuwe herdenkingsplek zal worden gerealiseerd bij het oorlogsmonument aan de Sluisweg.

Een plek die in overleg met nabestaanden en betrokken partijen is gekozen. Ook hier is de CDA-fractie blij dat goed overleg heeft geresulteerd in de keuze voor de plek aan de Sluisweg met respect voor de oorspronkelijke plaats van de plaquette voor de Merwedegijzelaars aan de Rivierdijk.

In de procedure die nu gevolgd wordt om een kunstenaar te selecteren die vorm gaat geven aan het nieuwe monument heeft het CDA alle vertrouwen.

We vertrouwen erop dat er een waardig monument gaat verschijnen aan de Sluisweg dat inspiratie zal geven om het verhaal van de Merwedegijzelaars verder te vertellen aan volgende generaties.

Dank u.

Wim de Ruiter, fractievoorzitter CDA, Hardinxveld-Giessendam

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.