29 maart 2018

Afscheid oude raadsleden

De gemeenteraad van Hillegom nam gisteravond afscheid van 6 leden. Hieronder ook namens het CDA Frank Vrijburg, hij zal niet terugkeren in de raad.  Ook van CDA-raadslid Jeanne Ruigrok werd voorlopig afscheid genomen. Vanwege haar plaats op de kieslijst keert zij echter mogelijk wel terug, afhankelijk van de coalitiebesprekingen. De vertrekkende raadsleden werden bedankt door burgemeester van Erk. Ook fractievoorzitter Karin Hoekstra richtte het woord tot de (voorlopig) vertrekkende raadsleden van het CDA. Daarnaast sprak zij een woord van dank uit aan vertrekkend raadslid Annemieke van Dijk. Hieronder de tekst van Karin Hoekstra. 

Ook in onze fractie afscheid,  

Het is een beetje vreemd, omdat we nog niet weten wat er uit het proces van coalitievormen komt. We wellicht een wethouder mogen leveren en daardoor nog niet precies weten hoe onze fractie eruit komt te zien. Maar op dit moment is het zo dat de heer Vrijburg, Frank en mevrouw Ruigrok, Jeanne, beiden afscheid nemen van de raad. Frank en Jeanne, jullie hebben beiden de afgelopen 4 jaar met veel betrokkenheid, je het raadswerk eigen gemaakt. 

Een periode waarin jullie veel hebben geleerd, en best veel hebben meegemaakt. Niet in de laatste plaats in de periode tijdens de wisseling van CDA -wethouder en vervolgens een nieuwe fractievoorzitter. Ik denk dat we als CDA : raadsleden,  burgerleden, wethouder en bestuur  trots mogen zijn op het mooie resultaat van de afgelopen periode en de verkiezingscampagne, hetgeen zich nu ook vertaald heeft in een extra zetel voor onze fractie

Frank, jij zal bij velen van ons de man blijven die tijdens een raadsuitje zonder blikken of blozen in het water sprong. Frank,  je probeert altijd  met een vrolijke kwinkslag de aandacht naar je  toe te krijgen en een onderwerp met een geintje luchtig te houden.

Frank, je kreeg het de afgelopen periode steeds drukker met andere activiteiten. Waardoor je een tijdje geleden al hebt aangegeven, niet zo hoog op de kieslijst te willen.Tijdens de campagne ben je ook weer vol enthousiasme bezig geweest met het plaatsen van alle verkiezingsborden, je hebt er zoveel weten te plaatsen, dat het niet te missen was en iedereen in Hillegom het CDA-Hillegom gezien heeft.

Frank, ik wil je, ook namens het bestuur, bedanken voor je inzet, enthousiasme, je vrolijke noot, en ik hoop dat we daar ook vanuit een andere rol binnen het CDA nog lang van mogen genieten.

Jeanne, beetje vreemd om vanavond afscheid van je te nemen, want misschien zien we je snel weer terug.

Jeanne, je bent zeer betrokken, hebt een brede belangstelling op het gebied van het sociaal domein, ouderen en gehandicapten, maar ook de agrariërs en de omgeving hebben jouw warme belangstelling. Je bent altijd in om naar een van vele bijeenkomsten te gaan. Thema cafés, dialoogsessies of informatieavonden,  jij bent er: onvermoeibaar.

Jeanne, ik wil jou, ook namens het bestuur,  bedanken voor je inzet en ik hoop dat we daar nog lang gebruik van kunnen maken.

Nu ik toch afscheid aan het nemen ben, wil ik ook graag het woord richten tot mw. van Dijk, Annemiek.

Annemiek, jij weet in heel heldere en rustige bewoordingen jullie standpunt te verwoorden. Inhoudelijk ben je sterk en het is heel plezierig om mee met je te mogen samenwerken. 

Annemiek, het CDA, wil je bedanken voor de samenwerking, je inzet en we zullen jouw  inbreng, de inbreng van de Pvda in deze raad helaas gaan missen. Wij hopen dat jij vanuit andere organen, wellicht de WMO advies raad,  je inbreng in onze gemeente zult blijven houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.