20 oktober 2022

Algemene Beschouwingen bij de Programmabegroting

Bijdrage uitgesproken door fractievoorzitter Kees Langeveld tijdens de algemene beschouwingen op 20 oktober 2022.

Op het journaal zien we beelden van de oorlog in Oekraïne, en in ons dagelijks leven merken we daar de gevolgen van, tot in Hillegom aan toe. Gas is schaars en duur geworden, elektriciteit ook. Al lijken de gasprijzen te dalen, er zijn mensen en bedrijven die zich afvragen hoe ze de winter moeten doorkomen, zeker nu we de prijzen in de supermarkten zien stijgen.

Of het een strenge winter gaat worden weet niemand. Het enige dat we zeker weten is dat je de toekomst niet exact kunt voorspellen. Maar deze programmabegroting geeft de hoop dat we het de komende jaren zullen redden, samen met onze inwoners, daar is het CDA van overtuigd. Het college verdient daar een compliment voor, maar onze dank gaat zeker ook uit naar de ambtenaren die de klus hebben geklaard om overzichtelijk neer te zetten wat allemaal omgaat in de gemeente Hillegom.

Drie onderwerpen in deze programmabegroting wil ik eruit lichten.

Onze gedachten als CDA gaan in de eerste plaats uit naar de mensen die op zoek zijn naar een betaalbare woning. Ik hoor de verhalen van ouders met een 20’er op de bank: opleiding afgerond, een eerste baan, maar die laatste stap naar zelfstandigheid, naar een eigen woning, die kunnen ze niet zetten. En verhalen van senioren die wel kleiner willen wonen, maar niets van hun gading kunnen vinden. Ik wil bereiken dat er passende woningen komen voor alle inwoners.

Het college zet volgens de programmabegroting in op een mix van woningen voor starters, gezinnen en senioren. Het CDA steunt die ambitie van harte. Goed dat er gezocht gaat worden naar woningbouwlocaties. Maar dat is geen oplossing voor de korte termijn. We hebben van het Rijk de opdracht gekregen om jaarlijks een aantal statushouders en nu ook Oekraïners te huisvesten. Dat vergroot de druk op de woningmarkt. Zoek de oplossing in tijdelijke woningen of flexwoningen die voor deze groepen ingezet kunnen worden. Woonunits die snel geplaatst kunnen worden, en die weer ergens anders heen kunnen als de nood minder hoog is. Wij zien hier in het land goede voorbeelden van.

Los van de toekomst moeten we ook vaart maken met de bestaande plannen. Want nu is het SIZO-terrein een fantastisch uitlaatterrein voor hondenbezitters, maar het wordt hoog tijd dat daar huizenbezitters komen. Ik roep het college op om daar werk van te maken.

In de tweede plaats vraag ik aandacht voor de mensen die al een huis hebben, maar die toch in de kou zitten. Mensen die het huis niet warm krijgen omdat het slecht geïsoleerd is. Mensen die zich niet kunnen veroorloven om te investeren in dak- en vloerisolatie of in dubbel glas voor de ramen. Daar gaat niet alleen warmte verloren, daar gaat ook geld verloren aan torenhoge energierekeningen. De huidige energietoeslag is geen structurele oplossing.

De Warmtevisie laat zien waar de meeste winst te halen is: bij de huizen met energielabel C en D. Het CDA wil bereiken dat de bewoners van deze huizen ook comfortabel kunnen wonen, zonder hoge energierekening. We kunnen hen daarbij helpen door het fonds voor duurzaamheidsleningen te vergroten en het maximumbedrag voor de leningen te verhogen. De programmabegroting blijft daar wat het CDA betreft nog te vaag over.

Geld alleen is niet genoeg. Je huis laten isoleren is nogal een stap. Onze inwoners hebben vaak genoeg laten weten dat ze daarbij advies willen hebben. Ik vraag me af of verwijzen naar het Duurzaam Bouwloket voldoende is. Wij zien hier een rol voor de energiecoaches, en een actievere rol voor de gemeente. Ik roep het college op om dit wijkgericht aan te pakken, desnoods straat voor straat, om de inwoners te helpen die stap naar huisisolatie te nemen.

We moeten dit soort zaken als gemeente samen met onze inwoners doen.

‘Samen’, dat woord staat ook prominent in het voorwoord van de Programmabegroting, en daarmee kom ik op mijn derde onderwerp. Het woord ‘samen’ is het CDA uit het hart gegrepen. Niet voor niets had ons verkiezingsprogramma de titel ‘Samen zijn we Hillegom’. Wij vinden het als CDA belangrijk dat inwoners geholpen worden met persoonlijke aandacht, en dat ze niet voor alles naar een website worden verwezen. Geen formulieren, maar mensen. Goed dat er structureel geld komt voor de inzet van contactfunctionarissen. Goed dat er geïnvesteerd wordt in buurtparticipatie. En goed dat gekeken gaat worden of de dienstverlening van de gemeente nog aansluit op de behoeften van de inwoners. Hierbij past ook de inzet voor een dementievriendelijke samenleving.

Ik kan nog wel meer punten uit de begroting aanhalen die het CDA óók belangrijk vindt, maar ik denk dat onze boodschap wel duidelijk is. Ik concludeer dat wij als CDA tevreden kunnen zijn met deze programmabegroting. Als de toekomst werkelijk uitpakt zoals hierin is voorzien, gaat Hillegom er vast op vooruit. Maar ik begon met het beeld van een onzekere toekomst. Ik zie ook dat deze begroting is opgesteld met een inflatiepercentage dat door de werkelijkheid is ingehaald. Daarover maak ik me zorgen (en ik ben vast niet de enige). Als CDA zullen wij een vinger aan de pols houden en de ontwikkelingen nauwlettend volgen, maar voor nu wens ik het college veel succes en voortvarendheid met het uitvoeren van de voornemens in deze programmabegroting.

De programmabegroting is hier te lezen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.