20 november 2018

Bericht uit de Nijenrode Kamer…

21 Maart, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, ligt alweer een tijdje achter ons. Tijd dus om een beetje bij te praten. De dag waarop het CDA Hillegom een prachtige verkiezingsuitslag behaalde en van 3 naar 4 zetels in de gemeenteraad van Hillegom ging. Wij behaalden een hele mooie tweede plaats achter de BBH. Na een vlotte formatie mochten wij weer in de coalitie plaatsnemen en wel met 1,6 wethouder. Dat klinkt een beetje raar maar Karin (Hoekstra) is drie dagen in de week wethouder en ondergetekende vijf dagen in de week (fulltime). Het coalitieprogramma is zeer herkenbaar. Het is hier te vinden en u zult er veel punten in tegenkomen die ook in ons verkiezingsprogramma stonden. Een mooie uitdaging voor deze periode! 

Er is veel gebeurd in de afgelopen tijd. Te veel om hier de revue te laten passeren maar over een aantal zaken waar ik mij mee bezig heb gehouden wil ik hier toch graag iets schrijven. Allereerst is er het project Jeugd Hillegom. Begin 2017 bleek, helaas, dat een groep jeugdigen in Hillegom zich niet gedroeg zoals wij zouden wensen. Er was veel overlast. Samen met de burgemeester ben ik aan de slag gegaan en met alle partners, jeugd- en gezinsteam, jeugd- en jongerenwerk, onderwijs, politie enz., is een plan opgezet om deze jeugd opvang en begeleiding te bieden zodat de overlast af zou gaan nemen. Helaas moest de politie af en toe ook optreden. Het resultaat is uiteindelijk prima want in 2018 was de overlast slechts een fractie van die van vorig jaar.

Naar de toekomst is het plan om het jeugd- en jongerenwerk in positie te houden zodat wij, de gemeente, in contact blijven met de jongeren.

Een ander belangrijk punt is de besluitvorming over de nieuwbouw voor de scholen De Leerwinkel en Jozefschool. Deze scholen gaan fuseren en samen een integraal kindcentrum vormen. Integraal omdat ook kinderopvangorganisatie Wonderland in het gebouw komt. Zo wordt een doorlopende leerlijn van 0 tot 13 jaar opgezet. De weg naar een beslissing over deze nieuwbouw was lang. Vooral het onderzoek naar de locatie is zeer zorgvuldig uitgevoerd waarbij de scholen, de ouders maar ook omwonenden betrokken zijn. Uiteindelijk is besloten nieuw te bouwen in het Vossepark naast de brandweer. Het college van burgemeester en wethouders heeft de belofte gedaan om groen elders in Hillegom te compenseren. Op 20 september jl. heeft de gemeenteraad 8 miljoen euro beschikbaar gesteld om het integraal kindcentrum te gaan bouwen. Het bedrag is mede zo hoog omdat er een flinke duurzaamheidsambitie is. Het gebouw zal zelfs meer energie gaan opwekken dan dat er nodig is. Er zal energie terug worden geleverd aan het energienet, ‘Plus op de meter’ dus! Lees hier meer over het IKC.

Wat ook nog leuk is om aan u mee te geven is dat op 31 oktober in ‘t Huys Dever in Lisse de aftrap is gegeven voor de Hillegom-Lisse-Teylingse Uitdaging. U zult zich afvragen wat dit nu weer is. Wellicht weet u nog dat er in het verleden een aantal keer een Beursvloer georganiseerd is. Dit was een bijeenkomst waar verenigingen en maatschappelijke organisaties in contact werden gebracht met ondernemers om vraag en aanbod uit te wisselen. Een speeltuinvereniging had bijvoorbeeld behoefte aan een timmerman die wat klusjes moest doen. Een aannemer was dan, als alles goed ging, bereid om dit te doen. Als tegenprestatie mochten dan de kinderen van de medewerkers van het aannemersbedrijf een middag vrij spelen in de speeltuin. Iedereen blij… De HLT-Uitdaging is een platform om gedurende het hele jaar vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Kijkt u eens op https://hltuitdaging.nl/ De website is nog niet helemaal klaar maar u krijgt wel een indruk.

Kent u iemand die een vraag heeft, of misschien iemand die een aanbod heeft maakt u hem of haar dan attent op de HLT-Uitdaging en de website!

En ten slotte is het iedere keer ontzettend leuk om mooie evenementen waar vele Hillegommers zich voor inzetten te mogen bezoeken. De North Sea Cup van gymnastiekvereniging Jahn was een groot succes, Koor Eigenwijs dat twintig jaar bestaat en meer dan 100 senioren een plezierig en muzikaal tijdverdrijf biedt, de huldiging van de Hillegomse sportkampioenen met vele trotse jonge en oudere sporters, Hillegom Romantique in de romantische sfeer van weleer, de muziekschool die als een van de eerste organisaties in Nederland (!!) het keurmerk Kwaliteit in Beeld behaalt, de Johannesschool die een Lagerhuisdebat organiseert waar leerlingen leren debatteren, 45 jaar balletschool Martha de Rijk op een zonovergoten dag met vele enthousiaste leerlingen, het schoolkorfbaltoernooi bij SDO. Het is allemaal te veel om op te noemen en tekent de enorme inzet van zo veel Hillegommers om Hillegom weer dat stukje mooier te maken!

Ik meld mij over enige tijd weer en wens u een gezellige december maand!

Vriendelijke groet,

Fred van Trigt,

Wethouder Jeugd, WMO, onderwijs, sport, gezondheid, kunst en cultuur en accommodatiebeleid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.