21 augustus 2019

Bericht uit de Nijenrode Kamer | Augustus 2019

In maart heb ik u voor het laatst ‘bijgepraat’ dus het is de hoogste tijd dat ik weer van mij laat horen. Er is genoeg vanuit mijn portefeuille met u te delen.

Laat ik eens beginnen met twee inspirerende ontmoetingen die ik vandaag had. Vanochtend had ik een gesprekje met Josée van Schuppen, bestuurslid van Kunstenaarscollectief De School. Zij vertelde mij over het plezier en de gedrevenheid van de kunstenaars die bij De School betrokken zijn. Op zondag 1 september nemen zij na vijf jaar afscheid van de oude BOAZ-school. Die dag bent u tussen 13.00 en 17.00 uur van harte welkom om hun werk te zien. Tevens kunt u die dag tegen aantrekkelijke prijzen kunstwerken kopen. Het nieuwe onderkomen van het kunstenaarscollectief wordt, hoogst waarschijnlijk, Mariaoord.

Ook bracht ik vandaag een bezoekje aan Bas Klarenbeek. Bas is al twee keer Nederlands kampioen patissier bij de MBO-studenten geworden en gaat volgende week deelnemen aan de World Skills, het wereldkampioenschap voor MBO-studenten, in Rusland. Hij maakt de prachtigste, en ook lekkerste dingen die je je maar voor kan stellen. De afgelopen periode heeft hij volop getraind om in Rusland een topprestatie te leveren. Om dat mogelijk te maken heeft Chocolaterie Pierre hun oude winkel ter beschikking gesteld. Een mooi gebaar. Ik heb Bas natuurlijk veel succes gewenst!

Dan iets heel anders.

Op donderdag 20 juni heeft de gemeenteraad een belangrijk besluit genomen. Dit betreft de inzet van een praktijkondersteuner jeugd bij de huisartsen.

Het is voor huisartsen lastig om een goede diagnose te stellen, en daardoor de juiste hulp in te schakelen, als het gaat om psychische problematiek bij jeugdigen. Door gespecialiseerde praktijkondersteuners in te zetten bij de huisartsen hoeven jeugdige patiënten vaak niet doorverwezen te worden naar zwaardere hulp. Dit is voor zowel de jeugdige als het gezin veel prettiger. Een bijkomend voordeel is dat wanneer er minder vaak zwaardere hulp ingezet hoeft te worden de kosten van de jeugdhulp lager kunnen worden. Dat is mooi meegenomen want zoals u wellicht weet geeft Hillegom op dit moment veel meer geld aan jeugdhulp uit dan er vanuit het Rijk ontvangen wordt. Een verbetering van de kwaliteit van de jeugdhulp en tegen lagere kosten. Twee vliegen in een klap.

Plein28 heeft zich steeds meer ontwikkeld tot een locatie waar voor iedereen plek is. Kwetsbare en minder kwetsbare Hillegommers. Nog steeds een plek voor ouderen, maar niet meer alleen voor ouderen. De afgelopen periode is hier best commotie over geweest. Met name omdat aan de kaartclubs die gebruik maken van Plein28, en daarvoor van Het Pluspunt, is gevraagd om op andere tijden te gaan kaarten of uit te zien naar een andere locatie omdat deze kaartactiviteiten moeilijk te combineren zijn met de ontwikkeling van (nieuwe) welzijnsactiviteiten in Plein28. Zowel Welzijnskompas als de gemeente, lees in dit geval ondergetekende, vinden het echter belangrijk dat deze sociale activiteiten blijven bestaan. Daarom heeft Welzijnskompas alle hulp aangeboden bij het vinden van een nieuw onderkomen voor deze kaartactiviteiten. Tevens is ook een financiële compensatie aangeboden om de deelnemers niet op kosten te jagen. Een ander onderwerp dat rond Plein28 speelt is dat er geen alcohol meer geschonken wordt. Bij diverse activiteiten zijn deelnemers aanwezig voor wie alcohol uit den boze is. Welzijnskompas wil dit dan ook voorkomen. Gelukkig zijn er diverse locaties in Hillegom waar deze activiteiten voortgezet kunnen worden zodat de deelnemers elkaar kunnen blijven ontmoeten en daarnaast kan Plein28 zich verder blijven ontwikkelen tot een plek waar mensen van allerlei leeftijden en achtergronden elkaar kunnen ontmoeten en deelnemen aan activiteiten.

‘Kinderen en jongeren groeien veilig en gezond op en krijgen goed onderwijs’, dit is een van de belangrijke punten uit het verkiezingsprogramma van het CDA Hillegom schreef ik vorige keer al. Dat is dan ook de reden dat de gemeente mee wil werken aan de vraag van Sophia scholen om tijdelijk vier extra lokalen te plaatsen bij De Leerwinkel. Op deze manier kunnen De Leerwinkel en De Jozefschool vervroegd fuseren en zich zo nog beter voorbereiden op de verhuizing naar het nieuwe Integraal Kind Centrum dat gebouwd gaat worden. De omwonenden van De Leerwinkel zijn hierover tijdens een speciale voorlichtingsavond geïnformeerd. Zij hebben hier ook hun vragen en aandachtspunten neer kunnen leggen.

In mijn vorige bijdrage heeft u kunnen lezen dat er na het Jeugdfonds sport en cultuur ook een Volwassenenfonds sport en cultuur zou komen. Inmiddels is dat het geval en er wordt goed gebruik van gemaakt.

In de maanden april tot en met juli hebben al 46 inwoners een aanvraag gedaan. Zoals verwacht voorziet het volwassenenfonds in een behoefte. Het is belangrijk dat onze inwoners in beweging blijven of deelnemen aan een culturele activiteit.

Zoals gebruikelijk sluit ik af met een aantal momenten waar ik altijd erg blij van wordt. Momenten waarbij ik aanwezig mocht zijn en die laten zien dat er zo veel Hillegommers zijn die zich willen inzetten voor hun mede-Hillegommers en Hillegom daardoor weer een beetje mooier maken. Dit keer denk ik aan de uitreiking van de Hillegomse Hangkous aan Rob Janse, na twintig jaar voorzitterschap van Jazzclub Perdido. Het vertrek van de Hill-Billies voor het jaarlijkse zomerkamp. Voor de 30e keer gingen ze dit jaar op pad, 26 Vrijwilligers bezorgden 64 kinderen weer een fantastische week. Met het thema ‘Feest’ kon dat natuurlijk ook niet anders. Maar ik denk ook aan het 90-jarig bestaan van speeltuinvereniging De Kapertjes in de wijk Patrimonium, het 60-jarig jubileum van De Zonnebloem afdeling Hillegom/Beinsdorp, het jubileumconcert van de 125-jarige Hillegomse Harmonie Kapel en zo zijn er nog zoveel meer momenten te noemen. Iedere keer zijn al die supervrijwilligers weer met een brede lach op hun gezicht in de weer. Wat mooi om mee te maken!

Ik meld mij over enige tijd weer! Vriendelijke groet,

Fred van Trigt,

Wethouder jeugd, WMO, onderwijs, sport, gezondheid, kunst en cultuur en accommodatiebeleid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.