27 maart 2019

Blog Fred van Trigt | Bericht uit de Nijenrode Kamer

Eind november stuurde ik u het eerste bericht uit de Nijenrode Kamer in deze raadsperiode. Collega Karin Hoekstra en ondergetekende waren op dat moment als CDA-wethouders ruim een half jaar aan de slag in de coalitie met de BBH. Sinds die tijd is er in de portefeuille van ondergetekende weer het nodige gebeurd en daarom nu het tweede bericht uit de Nijenrode Kamer.

‘Kinderen en jongeren groeien veilig en gezond op en krijgen goed onderwijs’, dit is een van de belangrijke punten uit het verkiezingsprogramma. Voor goed onderwijs is goede onderwijshuisvesting nodig en daarom vonden wij als CDA dat basisschool De Giraf nieuw gebouwd zou moeten worden. Nou, dit gaat gebeuren. Als onderwijswethouder heb ik het college het programma onderwijshuisvesting 2019 voorgelegd met daarin het voornemen om nieuwbouw te plegen voor De Giraf. Het college heeft hiermee ingestemd en momenteel vinden de eerste gesprekken over de nieuwbouw plaats. Bij de planvorming zal ook gekeken worden of de gymzalen aan de Mesdaglaan en de Guido Gezellelaan erbij betrokken worden.

De plannen voor de bouw van het Integraal Kind Centrum worden ook verder ontwikkeld. Zoals u in mijn eerste bericht kon lezen zullen De Jozefschool en De Leerwinkel fuseren en samen met kinderopvangorganisatie Wonderland vormen zij samen het IKC. Het voorontwerp bestemmingsplan IKC Weerlaan ligt op dit moment ter inzage. Wonderland maakt op dit moment al gebruik van het pand waar in het verleden kinderopvang ’t Smurfenbos gevestigd was (aan de Van der Duyn van Maasdamlaan). Op deze wijze kunnen school en kinderopvang al bouwen aan hun samenwerking. Morgen, woensdag 27 maart, mag ik de feestelijke opening van de kinderopvanglocatie verzorgen. Lees verder over de ontwikkeling van het IKC.

Ook een mooi bericht is dat na het Jeugdfonds sport en cultuur er ook een Volwassenenfonds sport en cultuur komt.

Ook wanneer een inwoner van Hillegom 18+ is geworden blijft het belangrijk dat hij in beweging blijft. Wanneer dit echter om financiële redenen niet kan, kan deze inwoner een beroep doen op het fonds. Inwoners met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau komen er voor in aanmerking. Binnenkort kunnen de eerste aanvragen ingediend worden.

U zult waarschijnlijk ook al iets in de krant gelezen hebben over de ontwikkelingen rond jongerencentrum Solution. Op 21 maart heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een plan om het pand multifunctioneel te gaan maken. Naast het jeugd- en jongerenwerk is het de bedoeling dat ook andere organisaties van het pand gebruik kunnen gaan maken. Het pand is daar, met meerdere ingangen, bij uitstek geschikt voor maar moet dan wel eerst opgeknapt worden omdat de afgelopen jaren alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud is uitgevoerd. Stichting Remina en het Qbus-fonds hebben zich meer dan 30 jaar (!!) vrijwillig voor het jeugd- en jongerenwerk ingezet maar nu zal het Qbus-fonds het eigendom van het pand aan de gemeente overdragen en Stichting Remina zal het beheer van het pand overdragen aan Welzijnskwartier die het professionele jeugd- en jongerenwerk voor de gemeente Hillegom uitvoert.

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een uitvoeringsprogramma bij het lokale volksgezondheidbeleid ‘Hillegom Positief Gezond’. Gezondheid wordt tegenwoordig niet meer gezien als afwezigheid van ziekte maar als ‘het vermogen om je aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven’ (Dr. Machteld Huber). De sociale omgeving, zinvolle betrekkingen en ook de fysieke leefomgeving spelen hierbij een rol. Wanneer iemand fysieke klachten heeft maar wel een prettige sociale omgeving heeft met fijne relaties, leuk werk en een fysieke leefomgeving die uitnodigt tot een prettig verblijf dan zijn de fysieke klachten beter te dragen. Maar ook voldoende beweging en gezond eten spelen een rol. De kans om gezond oud te worden wordt voor 80% bepaald door leefstijl en leefomgeving en slechts voor 20% door de genen. Werk aan de winkel om de inwoners van Hillegom te motiveren om de gezonde keuze te maken!

En natuurlijk mocht ik de afgelopen periode ook weer bij diverse gelegenheden aanwezig zijn waar ik dan weer getroffen wordt door de inzet van Hillegommers voor hun ‘cluppie’. De wandelgroep ‘Hillegom Station’ die drie keer per week wandelt en waar ik de ‘kerstwandeling’ mocht meemaken, de Nieuwjaarsreceptie van de Hillegomse Harmonie Kapel waar zij de gemeentelijke erepenning kregen voor hun 125-jarig (!) bestaan, de opening van De Huiskamer bij speeltuin Jeugdland, de uitreiking van certificaten aan drie ouderenadviseurs van de KBO-PCOB, de baby- en peutermarkt in de bibliotheek, de schoonmaak in de muziekschool en het ‘seizoensklaar’ maken van speeltuin Kindervreugd in het kader van NLDoet en zo zijn er nog veel meer gelegenheden op te noemen waar onze inwoners zich inzetten om Hillegom samen weer een beetje mooier te maken.

Ik meld mij over enige tijd weer!

Vriendelijke groet,

Fred van Trigt,

Wethouder jeugd, WMO, onderwijs, sport, gezondheid, kunst en cultuur en accommodatiebeleid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.