07 januari 2019

Blog | Het evenwicht tussen people, planet en profit

Het nieuwe jaar is weer begonnen, mijn eerste hardlooprondje gelopen en nu mijn andere goede voornemen vormgeven: een maandelijkse blog over mijn ervaringen als wethouder. Want wat ik vorig jaar rond deze tijd nog niet kon bedenken, is het afgelopen jaar gebeurd: sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 ben ik wethouder in Hillegom. Wethouder, een functie met heel veel verschillende facetten, maar waarbij het er uiteindelijk om gaat om ons dorp, onze gemeente Hillegom, nog mooier te maken. Ik ben trots, blij en geniet elke dag dat ik deze rol in Hillegom mag vervullen en daar wil ik inwoners en ondernemers in meenemen.  

Mijn portefeuille is Ruimtelijke Ordening, Milieu en Duurzaamheid, onderwerpen die elke Hillegommer raken. Het gaat bij Ruimtelijke Ordening om vragen van inwoners en ondernemers over uitbreiding of verandering van bedrijven en woningen. Van het plaatsen van een dakkapel op een woning tot het bouwen van een extra schuur om een goed draaiend bedrijf te laten groeien. Vragen waarbij de wens van de initiatiefnemer speelt en het algemeen belang, want wat vinden we er in het algemeen van wanneer er een dakkapel geplaatst wordt, is dat altijd goed of alleen wanneer het aan bepaalde eisen voldoet? Een bedrijf dat wil uitbreiden omdat het goed gaat, mooi om economische groei te kunnen faciliteren en extra werkplekken te creëren, maar mag dat ten koste gaan van bollengrond? En de extra benodigde werknemers hebben we die in Hillegom of moeten we ook meer woningen realiseren om de werknemers in de buurt van hun werk te kunnen huisvesten?

Ik ben blij dat we in het voorjaar van 2018 in Hillegom na een proces waarbij veel inwoners zijn betrokken een omgevingsvisie hebben vastgesteld. Voor mij een heel duidelijk handvat welke kant we met Hillegom op willen. We hebben in de omgevingsvisie vastgesteld welke gebieden we hebben, waar we willen wonen, waar zijn bedrijfsterreinen en hoe willen we met het buitengebied omgaan. Leidend principe in de visie is het onderwerp duurzaamheid: het evenwicht bewaren tussen people, planet en profit, of in goed Nederlands, het evenwicht bewaren tussen mensen tot hun recht laten komen, onze aarde behouden en de economie laten groeien. 

Een mooi voorbeeld van een vraagstuk dat ik voorgelegd kreeg en de afweging daarbij speelde al in de eerste weken van mijn wethouderschap. Een initiatiefnemer kwam met de vraag om een vergunning om zijn oude carport te vervangen voor een nieuwe, steviger zodat daar zonnepanelen op geplaatst konden worden. Nu bleek dat er voor de oude carport geen vergunning was en deze carport geplaatst was buiten de toegestane regels. De carport stond te dicht bij de openbare ruimte, volgens de regels in het bestemmingsplan.  En wat doe je dan in de belangenafweging. Zonnepanelen plaatsen is gewenst in het kader van de energietransitie, de aandacht voor onze planeet. Voor de betrokkene zelf speelt daarbij ook een economisch belang, met de zonnepanelen draag je niet alleen bij aan de energietransitie maar help je ook je eigen portemonnee doordat je deze investering redelijk snel terugverdient. Maar wat vinden we nu van de locatie van de carport en het aanzicht in de straat. Volgens de regels in het bestemmingsplan mag het niet, maar uitzonderingen zijn mogelijk. In dit geval hebben we de initiatiefnemer gevraagd in de omgeving na te gaan wat mensen daar vinden van de carport op deze locatie. De initiatiefnemer is de wijk door geweest en heeft handtekeningen verzameld van omwonenden. Veel mensen hebben aangegeven geen probleem te hebben met de carport op deze plek. Vervolgens hebben we met deze inventarisatie de belangen afgewogen en in dit geval een vergunning verleend voor het plaatsen van de carport.

Een klein voorbeeld van mijn dagelijkse werk. Waarbij we kijken hoe we initiatieven die bijdragen aan onze visie mogelijk kunnen maken. Heeft u ook een idee om Hillegom mooier en duurzamer te maken en past het in onze omgevingsvisie “Heerlijk Hillegom, duurzame (proef)tuin van Holland” neem contact op via [email protected]. Want samen kunnen we Hillegom nog mooier maken!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.