20 juni 2019

CDA akkoord met beschikbaar stellen krediet herinrichting Hoofdstraat

De CDA-fractie is vanavond akkoord gegaan met het beschikbaar te stellen van een krediet voor de herinrichting van Hoofdstraat Midden inclusief aanliggende zijstraten van €1.950.000,- Het bedrag komt uit de algemene reserve. Hoofdstraat Midden wordt op een gelijke wijze ingericht zoals de eerder heringerichte delen van de Hoofdstraat.

De gemeenteraad heeft in 2015 de visie centrumplannen Hillegom vastgesteld. De herinrichting van de Hoofdstraat is fasegewijs uitgevoerd. Het laatste deel van de Hoofdstraat is de afgelopen maanden voorbereid. Het betreft het deel van de openbare ruimte van de Hoofdstraat dat gelegen is tussen de Prins Bernardstraat en de Houttuin, inclusief een gedeelte van de zijstraten Ambachtstraat, Meerdorpstraat, Hofstraat en de gehele Meerstraatpromenade, Middenstraat en de Passage naast de Hema en het deel van het Henri Dunantplein tussen de Dekamarkt en Hoofdstraat.

De inrichting is conform de centrumplanvisie deel openbare ruimte. Het gebied wordt ingericht als verblijfsgebied. Rekening wordt gehouden met het diverse gebruik van de Hoofdstraat (flexibel gebruik). Het ontwerp is als bijlage bijgevoegd. Om de uitvoering in oktober te kunnen starten werd de raad gevraagd het hiervoor benodigde krediet vrij te geven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.