16 oktober 2020

CDA: Deel van dak IKC beschikbaar voor derde partij voor opwekking zonne-energie

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel Bijstelling duurzaamheidsambitie nieuwbouw IKC Hillegom op 15 oktober diende het CDA samen met de BBH een amendement in om een deel van het dakoppervlak van het IKC beschikbaar te stellen aan een derde partij ten behoeve van opwekking zonne-energie. En daarnaast het dak te voorzien van alle aansluitmogelijkheden die nodig zijn voor een derde partij om het nog beschikbare dakoppervlak volledig te benutten voor opwekking van zonne-energie.

Aanvankelijk was de bedoeling dat het IKC een energieleverend gebouw zou worden. Die duurzaamheidsambitie wordt bijgesteld omdat de extra investering in zonnepanelen niet terugverdiend kan worden als Sophia Scholen de te veel opgewekte energie terug levert aan het net.

De raad heeft echter de ambitie om het beschikbare dakoppervlak van het IKC optimaal te benutten voor de opwekking van zonne-energie. Een derde partij, bijvoorbeeld een energiecoöperatie, moet in de gelegenheid worden gesteld hiertoe het resterende dakoppervlak te gebruiken. Om dat mogelijk te maken zijn aansluitmogelijkheden nodig zoals een aparte meter tot en met aansluitpunt op het dakvlak (kabel al leggen door het gebouw, rekening houden met max 45.000 kWh opwek op jaarbasis). Het is efficiënter om die faciliteiten al bij de bouw van het IKC aan te leggen. De zonnepanelen worden later door de derde partij geplaatst.

Het amendement werd, zoals eerder gezegd, gesteund door CDA en BBH en er was daarmee een raadsmeerderheid. CDA-wethouder zei in haar reactie: "We willen allemaal zonnepanelen voor en door Hillegommers. Als we alles vol leggen, wordt er geleverd aan Liander. Als we de helft van het dak vol leggen, proberen we het komende jaar de andere helft voor de inwoners vol te leggen. Daarvoor wil ik hard aan de slag.’’

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.