10 januari 2019

CDA-fractie vraagt naar respijtzorg in Hillegom

De CDA-fractie stelde tijdens het vragenkwartier in de raadscommissievergadering op 10 januari de volgende vraag over respijtzorg:

Mantelzorg is heel intensief. Dit geldt zeker voor de mantelzorgers die zorg bieden in combinatie met een baan of een eigen gezin. Wanneer een mantelzorger even tijd voor zichzelf nodig heeft, kan de zorg tijdelijk worden overgenomen. Er is dan sprake van respijtzorg; de zorg wordt dan tijdelijk door een professional of vrijwilliger overgenomen. Een vrij recente ontwikkeling is het inrichten van een respijthuis, waar de zorgbehoevende tijdelijk kan verblijven om de mantelzorger te ontlasten. De CDA-fractie wil graag van wethouder Fred van Trigt horen of er mogelijkheden zijn om in Hillegom deze vorm van respijtzorg aan te bieden.

De vraag werd door wethouder van Trigt uitvoerig beantwoord. Wat respijt met verblijf betreft kent Hillegom diverse mogelijkheden: zowel in Bloemswaard als in Parkwijk zijn twee eerstelijnsverblijfappartementen aanwezig. Deze kunnen worden gebruikt als respijtvoorziening. Tijdelijk verblijf is ook mogelijk in locaties buiten Hillegom, zoals Groot Hoogwaak in Noordwijk, Zorghotel De Kim in Noordwijk en diverse locaties van Marente. Op 20 december is in Teylingen een motie respijthuis aangenomen met de vraag om een onderzoek naar de haalbaarheid van een respijthuis Hillegom, Lisse en Teylingen. En er is navraag gedaan naar het Jozefpark. Hierin zullen vier plekken voor respijtzorg beschikbaar komen. Deze plekken kunnen ook worden gebruikt voor herstel, overbruggingszorg (herstelzorgplaatsen).

Andere mogelijkheden voor respijtzorg zijn de HHT-regeling die mogelijkheden biedt om respijtzorg op maat te bieden. Met organisaties als Fleur de dag, Saar aan huis en Home Instead wordt vraaggericht gekeken welke respijtzorg nodig is; dit kan bijvoorbeeld de inzet van maatjes (hardloop-/wandelmaatje etc.) zijn of een professional die thuis gezelschap of ondersteuning biedt. Daarnaast is mantelzorgvervanging door een vrijwilliger bijvoorbeeld mogelijk via Handen in huis. Marente en particuliere thuiszorg Hillegom bieden nachtzorg aan huis aan en er zijn diverse organisaties bieden vormen van dagbesteding aan.

De CDA-fractie dankte de wethouder voor de uitvoerige beantwoording van de vraag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.