30 juli 2019

De laatste loodjes voor de vakantie

Het was druk de laatste maand. Voor de vakantie onderwerpen afronden, maar ook in gang zetten. Sommige ideeën kosten tijd, moeten even landen, soms even borrelen, om dan na de vakantie daar weer goed mee verder te kunnen. En ja, dan heb je zo’n laatste maand extra overleggen, informatiebijeenkomsten, een onthulling, een presentatie, een overvolle agenda.

In gesprek met Meer en Dorp 3

Maar wat was het leuk, bijvoorbeeld de eerste keer met het college de wijk in. Naar Meer en Dorp 3, waar we te gast waren in de Leerwinkel en rond de 60 inwoners gesproken hebben. Inwoners waren aan verschillende tafels met elkaar en met een portefeuillehouder in gesprek over onderwerpen uit zijn of haar portefeuille.

Ons uitgangspunt was vooral een open gesprek. Horen wat er leeft in de wijk en kijken wat inwoners en gemeente samen kunnen doen om het heerlijk wonen in Hillegom verder vorm te geven.

Aan mijn tafel werd veel gesproken over de energietransitie; er waren veel vragen over het verduurzamen van woningen. Ik ben blij dat er in Hillegom een aantal energiecoaches zijn, die inwoners verder kunnen helpen met deze concrete vragen. Wilt u een beroep op hen doen? Kijk dan voor meer informatie op www.hillegom.nl/duurzaam.html.

De Omgevingswet

Ook mooi waren eerst de inloopavond en daarna de werksessie over het omgevingsplan ‘Buitengebied en zanderij’. Wat fijn dat inwoners mee willen helpen en denken om hier een mooi plan van te maken. Het omgevingsplan is een van de instrumenten in de Omgevingswet die in 2021 landelijk van kracht wordt, maar waar wij in Hillegom nu al mee aan het experimenteren zijn. De Omgevingswet gaat 26 wetten vervangen. Door deze wet gaat het aanvragen van vergunningen voor bouwen en andere activiteiten eenvoudiger en sneller verlopen. De wet biedt meer ruimte aan initiatieven van inwoners, waarbij de gemeente toetst of een initiatief bijdraagt aan de koers in de omgevingsvisie. Er zal veel meer sprake zijn van maatwerk. Tijdens de inloopavond en werksessie werd duidelijk dat het echt een enorme verandering van werken is.

Bouwplannen Hillegom Noord

Voor de vakantie was er ook de presentatie van de plannen voor Hillegom Noord. Het bebouwen van de oude SIZO-voetbalvelden, direct naast de wijk Patrimonium. Voor mij bijzonder; SIZO is de voetbalclub waardoor ik indirect mijn man heb leren kennen. En ook de voetbalclub waar onze zoon zijn eerste voetbaltrainingen gehad heeft. SIZO (Speelt In Zwart Oranje) een hechte, gemêleerde vereniging waar mensen samen veel plezier hebben gemaakt. Ik hoop dat we met de nieuwe bebouwing een wijk realiseren waar in de toekomst de inwoners ook met veel plezier kunnen wonen. Tijdens de inloopavond hebben we veel positieve opmerkingen gehoord. En een aantal tips gekregen, waarmee de ontwikkelaar nu verder gaat om zo tot een mooi definitief schetsontwerp te komen.

Maar dat verder na de vakantie, nu eerst even rust.

Ik wens u een mooie zomer!

Karin Hoekstra

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.