20 januari 2022

De Omgevingswet: naar een Heerlijk Hillegom

Wanneer je op dit moment een huis wilt bouwen, een gebouw een andere bestemming wilt geven of een bedrijf wilt starten, zijn er heel veel verschillende wetten en regels waar je aan moet voldoen. Met de Omgevingswet (voorlopige startdatum 1 juli 2022) worden 26 wetten, ja echt 26!, opgenomen in 1 wet. Daarmee wordt het voor iemand die een idee heeft makkelijker om te kijken of het idee ook uit te voeren is. De weg naar een vergunning  wordt korter, omdat bij de aanvraag naar alle onderdelen in het geheel wordt gekeken, dus bijvoorbeeld tegelijkertijd naar het effect van geluid, hoogte en natuur. Daarbij gaat de gemeente er vanuit dat een initiatief  mogelijk is, mits de aanvraag bijdraagt aan de ambities van de omgevingsvisie, de ja, mits.

Ik hoor u al denken en is dan straks alles mogelijk? Krijg ik dan opeens woningen in mijn achtertuin, mag mijn buurman een sportschool in de schuur starten, kan er zomaar een windturbine komen? Wat is de rol van de gemeente? Ik kan u geruststellen; ook bij de invoering van de Omgevingswet is niet alles mogelijk. Belangrijk is de omgevingsvisie, de visie waarin de gemeente de toekomst schetst voor het dorp.

Onze omgevingsvisie “Heerlijk Hillegom” geeft in grote lijnen aan waar wat mogelijk is.

Bij initiatieven toetsen wij of een verzoek  bijdraagt aan  deze visie. Bij de toets speelt ook draagvlak een belangrijke rol bij nieuwe ideeën. Wij vragen aan initiatiefnemers om vroeg, voor de definitieve vergunningsaanvraag,  in gesprek te gaan met omwonenden of andere belanghebbenden. Niet om goedkeuring te krijgen, maar om te horen  wat omwonenden van een plan vinden en wat de eventuele zorgen zijn.

Bijvoorbeeld: er is een plan  voor woningen op een stukje grond. Dan ontstaan er veel vragen:  waar gaan mensen straks parkeren, hoe zit het met mijn privacy, wie komen er wonen enzovoort. Allemaal terechte vragen. Door in gesprek te gaan met de initiatiefnemer, kunnen dit soort vragen besproken worden en kan de initiatiefnemer kijken of er mogelijkheden zijn om deze zorgen te verminderen. Bijvoorbeeld door aan te geven waar er geparkeerd wordt of door een woning net iets anders neer te zetten.

De gemeente vraagt bij een  aanvraag aan de initiatiefnemer: wie zijn er betrokken en op welke manier, wat zijn de reacties en wat is daarmee gedaan? Met de antwoorden op deze vragen kijken we of er draagvlak in de omgeving is. Dit betekent niet dat wanneer de omgeving tegen is, het initiatief niet doorgaat. Wanneer een idee bijdraagt aan de ambities van de omgevingsvisie en voor het algemeen belang een goed plan voor Hillegom is, dan krijgt de initiatiefnemer groen licht. De gemeente vraagt de initiatiefnemer de zorgen van omwonenden zo goed mogelijk weg te nemen.

Praten met een initiatiefnemer betekent dat in een vroeg stadium met elkaar gekeken wordt of er mogelijkheden zijn om een initiatief passender in de omgeving te krijgen. Omwonenden kunnen nog steeds bezwaar maken, dat verandert niet. Met elkaar werken we  aan ideeën, die bijdragen aan onze visie om Hillegom weer een beetje mooier maken.

Kortom, wordt u uitgenodigd, denk mee!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.