25 maart 2019

De ontwikkeling van het jongerencentrum Solution

Tijdens de raadvergadering van 21 maart 2019 werd besloten over de toekomst van het jongerencentrum Solution. De CDA-fractie vond het voorliggende raadsvoorstel een mooi initiatief om van het oude gebouw van Solution,  een toekomstbestendig multifunctioneel gebouw te  maken. Een plaats waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, ontspannen en  in de periode naar volwassenheid groeien naar mensen die verantwoordelijk kunnen dragen. Ieder naar zijn eigen mogelijkheid en kennis en kunde. Positief is dat jongeren worden uitgenodigd, om daar  zelf een rol in op te pakken. Dat ook enkele  clubs van volwassenen Hillegommers interesse tonen om hun wekelijkse bijeenkomsten daar te mogen houden, geeft aan dat er al een brede belangstelling bestaat en voorziet in een behoefte. Wij hopen dat deze plek een positieve uitstraling krijgt en hebben er alle vertrouwen in dat Welzijnskwartier het vernieuwde centrum op een goede manier weet te beheren en te exploiteren.

Het raadvoorstel werd unaniem aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.