13 februari 2022

Een grotere kans op een geschikte woning

CDA Hillegom wil een gevarieerd woningaanbod met voldoende ruimte voor groen en hierbij moeten nieuwe woonvormen en hoogbouw mogelijk zijn, zolang dit bij de locatie past. Voor Hillegomse jongeren én ouderen willen we de kans vergroten om een geschikte woning in hun eigen dorp te vinden. Dit doen we onder andere door zelfbewoningsplicht en een antispeculatiebeding in te stellen voor nieuwbouw koopwoningen. Wat zijn dit eigenlijk?

Veel gemeenten in Nederland hanteren al een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouw. Bij zo’n plicht moeten kopers van een nieuwbouwwoning er zelf gaan wonen. Een derde van de gemeenten waar zo'n regel nog niet geldt, heeft concrete plannen om die alsnog in te voeren. De huizenprijzen stijgen in Hillegom al jaren. Dit komt ook doordat vastgoedbellegers woningen kopen en de vervolgens verhuren. Particuliere kopers vissen achter het net omdat zij de stijgende woningprijzen niet kunnen betalen. Een zelfbewoningsplicht kan hiertegen helpen.

Het antispeculatiebeding is een contractuele voorwaarde bij de verkoop van nieuwe woningen. Het is opgesteld om te voorkomen dat mensen gaan handelen in woningen en grote winsten gaan maken. In een bepaalde periode na aankoop mag je de aangekochte woning niet doorverkopen. Hierbij gelden uiteraard wel uitzonderingen zoals overlijden en echtscheiding. Bij overtreding van het beding moet er een boete worden betaald. Los van deze maatregelen maakt het CDA maakt van sociale binding een criterium om in aanmerking te komen voor een starterswoning.

Bij alle bouwplannen vraagt CDA Hillegom aandacht voor groen en bomen in de wijken. Met het beheer van bermen en slootkanten willen we meer variatie in begroeiing bereiken, om de biodiversiteit te vergroten. Daarnaast willen we schone buurten in Hillegom en zetten we daarom in op het voorkómen van afval. Door afval goed te scheiden kun je materialen weer hergebruiken. Dat is goed voor het milieu én de portemonnee.

Meer weten van onze plannen voor Hillegom? Ga naar cda.nl/samenhillegom

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.