03 juni 2019

Een jaar wethouder van Heerlijk Hillegom

Mei 2019, het eerste jaar als wethouder is voorbij. Behoorlijk onverwacht werd ik parttime wethouder in Hillegom. Net twee jaar meegedraaid in de gemeenteraad. Van mijn vader weleens wat gehoord over het wethouderschap. Een oriëntatie-cursus op het wethouderschap gevolgd. Ik wist dat ik aan een heel bijzondere functie ging beginnen. Een jaar later ben ik trots en blij dat ik deze rol voor ons dorp mag vervullen. 

Ik wil als eerst mijn dank uitspreken aan alle medewerkers van HLT-samen (werkorganisatie Hillegom, Lisse en Teylingen). Als wethouder kun je niet zonder deze inzet, ondersteuning en soms prikkelende gesprekken. 

Samen aan de slag met de omgevingsvisie

Terug naar mijn wethouderschap, een zeer afwisselende functie. Het afgelopen jaar ben ik verder gegaan met de omgevingsvisie en het omgevingsplan “Buitengebied en Zanderij”. Met de inbreng van heel veel inwoners en bedrijven komen we steeds een stap verder in deze nieuwe manier van werken. Samen werken we aan een ‘Heerlijk Hillegom, duurzame proeftuin van Holland’, de titel van onze omgevingsvisie. En juist dat Heerlijk Hillegom en het willen blijven van een proeftuin helpen mij en anderen om allerlei plannen en ideeën voor Hillegom te toetsen. 

Heerlijk Hillegom

Hillegom, ons dorp waar wij mogen wonen en werken. Vanuit het verleden al de Heerlijckheid Hillegom, waar mensen uit de drukke stad Amsterdam heen kwamen om te genieten van de rust en de natuur. 
Een plaats waar we nu, maar ook in de toekomst heerlijk willen wonen en werken, en genieten van rust en natuur. Bij plannen op het gebied van woningbouw, bedrijfsuitbreiding of andere plannen is het behouden en nog mooier maken van ons Heerlijk Hillegom altijd mijn doel. 

Proeftuin van Holland

'Duurzame proeftuin van Holland’, een prachtige ondertitel bij onze omgevingsvisie. 
Hillegommers zijn van het pionieren, uitproberen, gewoon doen, proeven of het lukt. Het bloemencorso is in het verleden gestart in Hillegom. Een bloemententoonstelling, zoals nu de Keukenhof, is ook ooit begonnen in Hillegom. In mijn werk als wethouder hoor ik regelmatig nieuwe initiatieven, kansen die mensen zien en uitproberen. En Hillegom loopt voorop in Nederland als het gaat om onze omgevingsvisie en dadelijk een omgevingsplan. Dat proberen, vallen en opstaan, dat kom ik dagelijks tegen in mijn werk. En dat maakt Hillegom heel uitdagend. Dus uw initiatieven zijn welkom. Wij kijken graag met u mee en ondersteunen waar dat mogelijk en nodig is.

Duurzaam

Een Hillegom waar we met respect omgaan met onze natuur en zorgen voor elkaar. Deze duurzaamheid loopt door heel onze omgevingsvisie. Samen werken aan een duurzame manier van wonen, werken en ondernemen, de energietransitie, groen en biodiversiteit, maar ook sociale duurzaamheid waarin iedereen meedoet en mensen naar elkaar om kijken. 
Soms lijkt iets op dit moment een goed idee, maar is dit ook een goed idee voor het Hillegom van onze kinderen en daarna. Met elkaar kijken naar morgen en niet alleen naar vandaag.

Een jaar wethouder. Veel inspirerende inwoners en ondernemers ontmoet. Ideeën gehoord, veel geleerd. Hillegom bruist van ideeën, samen werken we aan ons Heerlijk Hillegom! Na een jaar ben ik echt vereerd dat ik als wethouder daar een bijdrage aan mag leveren en ik doe dat heel graag samen met u!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.