10 januari 2020

Een nieuw jaar, wat staat ons te wachten?

Januari, de periode van beste wensen en goede voornemens. Vorig jaar was mijn voornemen om een blog te gaan schrijven en dat is gerealiseerd. Ik moet zeggen dat er niet altijd even regelmatig, maar toch met een zekere regelmaat blogs van mijn hand verschenen zijn.

Dilemma’s

Een blog schrijven kost best wat tijd; nadenken over het onderwerp, over wat wil ik nu eigenlijk melden en wie leest het nu eigenlijk? Maar toch, het is ook een moment om even stil te staan bij de reuring van een afgelopen periode. Een manier om Hillegommers mee te nemen in de dilemma’s. De dilemma’s, waar ik en met mij mijn collega’s in het college, de raad en de HLT-organisatie voorstaan in onze dagelijkse werkzaamheden.

Scherp houden

Ik zie met regelmaat ook reacties op mijn blogs verschijnen. Ik vind het boeiend om die te lezen, soms zijn mensen het eens, maar er komen zeker ook prikkelende of uitdagende opmerkingen waarom het niet anders kan. Die opmerkingen helpen mij om zaken ook van een andere kant te bekijken. Te kijken of ik voldoende naar het algemeen belang kijk. Te kijken of mijn afwegingen compleet zijn. Ik denk dat het belangrijk is veel verschillende meningen te horen, ook van de mensen die niet als eerste vooraan staan om hun mening te verkondigen.

Heerlijk Hillegom

Met elkaar maken we immers Hillegom. Het Hillegom waar wij wonen, werken en recreëren. Het Hillegom waar voldoende woningen moeten zijn, maar ook ruimte om te recreëren en dat terwijl we ook de bollenvelden en de mooie oude panden willen behouden, onze jeugd een mooie toekomst gunnen en onze ouderen een fijne oude dag. En geld kun je, ook in een gemeente, net als thuis, maar 1 keer uitgeven. Dat betekent keuzes maken: wat doen we wel en wat niet, waar geven we ons geld aan uit en net zo belangrijk en net zo schaars: hoe gebruiken we onze beperkte ruimte.

Komend jaar staan er een aantal belangrijke ontwikkelingen op stapel. Trajecten waar we in Hillegom keuzes moeten maken die gevolgen hebben voor ons en ons dorp. 

Keuzes maken

Komend jaar staan er een aantal belangrijke ontwikkelingen op stapel. Trajecten waar we in Hillegom keuzes moeten maken die gevolgen hebben voor ons en ons dorp. In de jaarlijkse actualisatie van onze omgevingsvisie Heerlijk Hillegom verwerken we deze ontwikkelingen.

Zon- en windenergie

Een belangrijke ontwikkeling is de energietransitie: van steenkool en aardgas, naar duurzaam opgewekte energie door bijvoorbeeld wind of zon. We willen nog meer mensen en bedrijven stimuleren om zonnepanelen op hun dak te leggen. We willen ook kijken of we met elkaar minder energie kunnen verbruiken; door het gebruik te stimuleren van isolatiemateriaal, ledlampen, maar ook door een goede bandenspanning van de auto.

Ook is een aantal inwoners aan het kijken of ze een Hillegomse energie coöperatie kunnen oprichten. Op een groot dak of een stuk land energie door zon of wind opwekken voor en door Hillegommers
Kortom de energietransitie gaat echt wat betekenen het komende jaar. Waarbij ik u oproep, heeft u ideeën, laat ze horen!

GOM-woningen

In de Duin- en Bollenstreek hebben we in de Intergemeentelijke structuurvisie Greenport (ISG) met elkaar afgesproken dat we de regio open willen houden, met bollenvelden, zichtlijnen en bollenbedrijven die floreren. Door herverkaveling en opruimen van rommel in het buitengebied, denk daarbij aan half ingestorte schuren, houden we de Bollenstreek open en vitaal. De Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) is door de gemeentes opgericht om dit beleid uit te voeren.

Afgesproken is dat in het buitengebied alleen GOM-woningen gebouwd mogen worden: grote dure woningen die met de bouw verplicht zijn een bedrag per woning af te dragen aan de GOM. De GOM realiseert met dat geld een open en vitale Bollenstreek.

Groep GOM-woningen

Berekend is dat er 600 GOM-woningen in de Duin- en Bollenstreek gerealiseerd moeten worden. De GOM is nu enkele jaren aan de slag. In Hillegom tot nu toe vooral kleinschalig, telkens slechts één of twee woningen in een lint in het buitengebied. Om echt iets te kunnen betekenen in het kader van de genoemde 600 woningen is een grotere cluster locatie noodzakelijk. In Hillegom gaan we in 2020 nadenken over een mogelijke locatie voor een groep GOM-woningen.  

En ook dat gaat echt iets betekenen, we leveren een stuk bollengrond in en krijgen daar luxewoningen voor terug. En dan komen de vragen: waar kunnen we het beste GOM-woningen realiseren, hoeveel GOM-woningen willen we realiseren, wie gaat er straks wonen in die woningen en wat betekenen extra woningen voor onze scholen, winkels en andere voorzieningen.

Reacties gewenst

Met deze ontwikkelingen voor ogen ga ik graag door met het schrijven van mijn blog. Ik hoop dat u reageert op mijn schrijfsels, want alleen met elkaar kunnen we Hillegom tot het Heerlijk Hillegom maken. Reageren kan hier

Ik wens u een heel mooi en inspirerend 2020!

Karin Hoekstra

Wethouder

  • Coördinatie Omgevingsvisie en implementatie Omgevingswet en -plannen
  • Ruimte en milieu
  • Duurzaamheid en coördinatie uitvoeringsprogramma duurzaamheid Hillegom

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.