28 mei 2020

Frank Vrijburg komt CDA-fractie versterken

Opvolger Ada Noort op 28 mei geïnstalleerd

Onze CDA-fractie hoefde niet lang te wachten op een opvolger voor Ada Noort. Op donderdag 28 mei werd Frank Vrijburg als CDA-raadslid geïnstalleerd. Vóór de installatie moest nog het onderzoek van de geloofsbrieven plaatsvinden. Daarvoor kwamen drie raadsleden naar het gemeentehuis, die tot de conclusie kwamen dat Frank zijn plaats in de raad zonder bezwaren kan innemen. In dezelfde vergadering nam de raad ook afscheid van Ada. Zij ontving uit handen van de burgemeester een aandenken aan haar periode als raadslid, waarna ook onze fractievoorzitter Kees Langeveld Ada toesprak vanaf het beeldscherm. Dat was noodgedwongen een digitaal afscheid, maar de fractie zal Ada op gepaste wijze bedanken voor haar inzet zodra de coronamaatregelen dat toelaten.

Fractievoorzitter Kees Langeveld is verheugd over de komst van Frank Vrijburg: ‘Met Frank krijgen we weer een oudgediende in onze gelederen. Hij kent het klappen van de zweep uit de vorige raadsperiode. Ik denk dat Frank snel ingewerkt zal zijn. Hij heeft al laten weten dat hij in deze periode de portefeuille van Ada overneemt. Het is fijn dat we nu met de voltallige fractie de maanden voor het zomerreces in kunnen gaan.

Frank Vrijburg heeft er zin in: ‘I’LL BE BACK’. Gevleugelde woorden die ik twee jaar geleden dacht bij mijn afscheid als raadslid van Hillegom. Blij verrast maak ik nu alweer mijn rentree in de politieke arena. Een eer! Vanaf de zijlijn heb ik met interesse de ontwikkelingen in ons dorp gevolgd. Zo denk ik bijvoorbeeld: hoe verder met de noordelijke ontsluiting? En hoe zit het met de betaalbaarheid van zorg voor én jong én oud? En daarnaast is er het energievraagstuk, met discussie over onder andere zonnepanelen en windmolens. Maar ook de impact van de coronamaatregelen op ondernemers, sport, horeca en cultuur. En dan de huizenbouw: waar en voor wie? Allemaal onderwerpen die zeer serieuze aandacht vragen. Stuk voor stuk uitdagingen. Met solidariteit en zelfredzaamheid komen we verder. Fijn dat ik daaraan weer mijn steentje mag bijdragen.’

De verwachtingen van onze fractievoorzitter kwamen uit: in zijn eerste raadsvergadering stelde Frank al een vraag over het transport van werknemers in kleine busjes, een fenomeen dat in het oosten van het land tot een groot aantal coronabesmettingen heeft geleid. Gelukkig kon de burgemeester antwoorden dat dit scherp in de gaten wordt gehouden en dat de vervoerders passende maatregelen hebben getroffen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.