12 november 2021

Groot compliment aan college en ambtenaren voor programmabegroting

De programmabegroting werd gisteravond tijdens de raadsvergadering behandeld. Voor het CDA had de programmabegroting een hamerstuk mogen zijn. In zijn betoog tijdens de raadsvergadering gaf fractievoorzitter Kees Langeveld aan dat we in de commissievergadering al geconstateerd hebben dat deze Programmabegroting een positief saldo oplevert. Dat is gelukt door extra geld van het rijk, maar zeker ook door zorgvuldig financieel beleid, waarvoor het college en de ambtenaren een groot compliment verdienen.

Als we de bijstellingen naar aanleiding van de septembercirculaire meenemen, komen we uit op een positief saldo voor de komende vier jaar, dat is een mooie prestatie. Vooral omdat dit resultaat niet behaald wordt ten koste van voorzieningen: we blijven gewoon werken aan een mooier Hillegom waar het goed wonen en werken is. We voorzien in uitgaven om Hillegom veilig te houden en ondermijning tegen te gaan, we zetten in op goede schoolgebouwen (ik denk dan ook de nieuwbouw voor de Giraf), we zorgen voor ons groen en we werken aan een levendig centrum.

We geven uitvoering aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de gemeente zet zich in voor het welzijn van onze inwoners, allemaal dingen die we kunnen doen omdat Hillegom de financiële zaken op orde heeft. We hebben in de commissievergadering ook gesproken over de onzekerheden. Daar zijn de uitgaven voor de ISD een onderdeel van. Maar het CDA heeft er vertrouwen in dat we daar constructief over in gesprek kunnen gaan, en ik denk dat ook de andere partijen in deze raad dat vertrouwen wel hebben, want we zijn in de commissievergadering unaniem tot de conclusie gekomen dat de begrotingswijziging als hamerstuk in deze raadsvergadering behandeld kan worden. We leven in een tijd waarin veel gemeenten moeten beknibbelen op voorzieningen om de begroting sluitend te krijgen, in zo’n tijd mogen wij ons gelukkig prijzen met deze Programmabegroting.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.