21 april 2020

Hillegom ondersteunt sociaal maatschappelijke organisaties

De gemeenteraad van Hillegom heeft unaniem ingestemd met een tijdelijke maatregel om sociaal maatschappelijke organisaties met acute financiële problemen te ondersteunen. Organisaties die dat nodig hebben komen in aanmerking voor een voorschot. Met deze maatregel wil Hillegom in deze coronacrisis blijven investeren in een toekomstbestendig Hillegom, waarin iedereen mee doet.

Wethouder Anne de Jong: ‘Financieel willen we sociaal maatschappelijke organisaties met acute financiële problemen bij staan. Het zijn zware tijden. We moeten nog precies bekijken hoe we het één en ander kunnen uitvoeren. Maar we vragen deze organisaties die in moeilijkheden dreigen te komen, contact met ons op te nemen.’

Het gemeentebestuur ondersteunt de organisaties, zodat zij na deze crisis ook weer hun belangrijke taak in de gemeenschap kunnen oppakken. Tot en met december 2020 kunnen sociaal maatschappelijke organisaties geholpen worden door – in eerste instantie middels een voorschot - een extra bijdrage te verstrekken voor acute liquiditeitsproblemen die het gevolg zijn van de coronacrisis en die zij redelijkerwijs niet zelf kunnen oplossen.

Voorwaarden uitwerken

Nog niet alle voorwaarden zijn uitgewerkt. Voor de instellingen, verenigingen en organisatie die tot op heden een (jaarlijkse) subsidie ontvangen in het kader van de Algemene subsidieverordening Hillegom, zijn in ieder geval de volgende voorwaarden van toepassing om voor een voorschot in aanmerking te komen c.q. moet men minimaal aantonen dat:

·         indien van toepassing alle bovenliggende regelingen van de Rijksoverheid zijn benut (zoals NOW, ToZo, TOGS  e.d.);

·         alle maatregelen zijn genomen om kosten te minimaliseren;

·         inzicht geven in hun actuele boekhouding;

·         onderzocht hebben van welke andere regelingen of organisaties nog financiële hulp te verkrijgen is (bijvoorbeeld KNVB en andere provinciale en landelijke koepels).

Maatwerk en nadere informatie

Naar verwachting zal per situatie en instelling bekeken moeten worden op welke wijze hulp en ondersteuning kan worden geboden. Voor meer informatie kunnen organisaties contact opnemen met de gemeente Hillegom via e-mail: [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.