Gezin
14 juni 2019

Jeugdhulp met verblijf in Holland Rijnland

Burgerlid Ineke Diepeveen en raadslid Jeanne Ruigrok bezochten het minisymposium ‘Jeugdhulp met verblijf in Holland Rijnland', dat plaatsvond op 28 mei in Sassenheim. Het landelijk actieprogramma kent Zorg voor de Jeugd heeft zes inhoudelijke actielijnen. Een van de zes inhoudelijke lijnen heeft als aandachtsveld om kinderen zoveel als mogelijk is, zo thuis mogelijk te laten opgroeien.

Prikkelende sprekers en diverse stellingen gaven een boost in een nieuw denken en handelen. Treden buiten de gewoon gewaande paden en behandelingen die soms verrassend genoeg bij professionals zijn vastgeroest. Peter Dijkshoorn psycholoog inspireerde ons.

  • Zoek de doelen….want dan bereik je meer.
  • Met kennis van goed geschoolde profesionals
  • Die werken volgens EPB de best bewezen werkzame methodes.
  • Mensen die kennis hebben, dat uitstralen en hun vak beheersen
  • Zodat de probleemeigenaars hun vragen en problemen aan kunnen pakken.
  • Samen met anderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.