26 april 2018

Karin Hoekstra geïnstalleerd als wethouder namens het CDA

Donderdagavond 26 april is Karin Hoekstra namens het CDA geïnstalleerd als wethouder. Ze krijgt de volgende portefeuille: 

  • Coördinatie Omgevingsvisie en implementatie Omgevingswet en -plannen -
  • Ruimte en milieu -
  • Duurzaamheid en coördinatie uitvoeringsprogramma duurzaamheid Hillegom -
  • Projecten 
    • Hillegom Noord
    • Versterken van de wijk (gebiedsgerichte integrale aanpak woon- en leefomgeving) 

In de vorige raadsperiode was Karin Hoekstra fractievoorzitter namens het CDA in Hillegom

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.