25 april 2020

Leegstand en brandgevaar

Recent brak er brand uit in voormalig restaurant de Hangkous aan de Van den Endelaan/hoek Molenlaan. Omliggende woningen moesten uit voorzorg worden ontruimd. Het voormalige restaurant stond al geruime tijd leeg en in de directe omgeving van het pand is sprake van meer leegstand. Dat geeft een risico op vandalisme, waaronder brandstichting en hierdoor kan de veiligheid van omwonenden in gevaar komen. 

Naar aanleiding van dit incident heeft de CDA-fractie het college gevraagd wat het beleid is ten aanzien van leegstaande panden. Welke maatregelen treft de gemeente om vandalisme en brandstichting in en rond leegstaande panden te voorkomen? Ook vroegen we ons af of dit voorval consequenties had voor de leegstaande panden die de gemeente verworven heeft om nieuwbouw in de Hoofdstraat en bij het Henri Dunantplein mogelijk te maken. Worden er bijvoorbeeld maatregelen getroffen om brand in leegstaande panden te voorkomen, of waren zulke maatregelen al getroffen? Of worden deze panden wellicht vervroegd gesloopt? 

De vragen zijn inmiddels namens het college beantwoord. Ter voorkoming van inbraak/anti-kraak is het merendeel van onze leegstaande panden uitgerust met een alarmkoffer en directe opvolging. Tevens vinden er regelmatig visuele inspecties plaats. Voor de panden aan het HD-plein en Van de Endelaan wordt thans de sloop voorbereid. Er wordt onderzoek gedaan naar onder meer asbest, bodem, cultuurhistorie en ecologie. Zodra alle onderzoeken uitgevoerd zijn kan er gesloopt worden. Een versnelling is vooralsnog niet aan de orde omdat eerst alle onderzoeken moeten plaatsvinden.

De CDA-fractie dankt het college voor de beantwoording en zal de ontwikkelingen m.b.t. de leegstand blijven volgen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.