23 oktober 2019

Programmabegroting 2020-2023

Tijdens de commissievergadering van 31 oktober wordt de Programmabegroting 2020-2023 behandeld. De begroting is voor de komende twee jaar structureel sluitend. Wel is het noodzakelijk om volgend jaar al te gaan werken aan plannen om mogelijke tekorten vanaf het jaar 2022 op te kunnen vangen. Het komend jaar zal daarom kritisch worden gekeken naar onze uitgaven op de wat langere termijn.

Ondanks het feit dat de financiële bijdrage die Hillegom ontvangt van het Rijk om een aantal redenen aan forse schommelingen onderhevig is, hoeft de Onroerend Zaakbelasting in Hillegom volgend jaar niet te worden verhoogd. In de programmabegroting is o.a. extra aandacht voor de onderdelen: Heerlijk Hillegom (de omgevingswet), sterkere wijken en buurten en de energietransitie. De vergadering is donderdag 31 oktober vanaf 19:30 hier te volgen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.