26 november 2020

Regionaal Toepassingskader tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Tijdens de raadscommissievergadering van 26 november werd het raadsvoorstel Regionaal Toepassingskader tijdelijke wet maatregelen COVID-19 besproken. 

We krijgen de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 om van de noodverordeningen af te komen. Uiteraard is het belangrijk dat dergelijke ingrijpende maatregelen democratisch beter geborgd worden. De Twm betekent dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de burgemeester gaan veranderen. En daarmee ook de rol van de gemeenteraad.

Zoals in het conceptvoorstel Regionaal toepassingskader te lezen valt, moet de betrokkenheid van de gemeenteraad gewaarborgd worden. En kan de wijze waarop dit gebeurt door gemeenteraad en burgemeester in samenspraak worden bepaald. 

Een belangrijke kanttekening hierbij is natuurlijk dat dit alles gaat spelen wanneer er sprake is van de fasen zorgelijk en waakzaam. Terugkijkend op de periode van noodverordeningen wil de CDA-fractie benadrukken dat we erg tevreden zijn over de wijze waarop we door de portefeuillehouder op de hoogte zijn gehouden van de ontwikkelingen. En wat ons betreft wordt deze lijn voortgezet. 

Uiteraard moeten eventuele ontheffingen, wanneer we in een fase zijn die dit toelaat, op een duidelijke wijze worden gedeeld met de raad. En moeten we ten allen tijde het proces anders kunnen vormgeven wanneer de situatie daarom vraagt. Maar de CDA-fractie kan zich vinden in het raadsvoorstel zoals dat nu voorligt. 

De commissie besloot dat het voorstel als hamerstuk naar de raadsvergadering gaat. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.