18 januari 2023

Regionale nieuwjaarsreceptie met CDA voorzitter Hans Huibers

Een delegatie van CDA Hillegom, bestaande uit bestuur, wethouder en fractie, bezocht gisteravond de regionale nieuwjaarsreceptie, georganiseerd door de CDA afdeling in Noordwijk. Tijdens de receptie werd gesproken met CDA-ers uit o.a. Lisse, Teylingen en natuurlijk de Noordwijkse afdeling. Hoogtepunt van de avond was een toespraak van de speciale gast: CDA voorzitter Hans Huibers.

In zijn toespraak blikte Hans terug op 2019. De coronacrisis moest nog komen, de partij stond er goed voor en had de serieuze ambitie om bij de parlementsverkiezingen in 2021 de grootste te worden. Het liep anders en toen Hans Huibers in december 2021 aantrad, trof hij een partij in zwaar weer. En ook het 1e jaar van zijn voorzitterschap was zwaar geweest bekende hij, maar in het laatste jaar was al wel te zien dat de saamhorigheid terugkeerde in de partij.

Want ‘samen’ dat was de kernboodschap in zijn betoog; zij aan zij en minder ik en meer wij. Hans refereerde aan de transitie waarin we verkeren, waarin ons politieke denken niet langer wordt gedomineerd door de neoliberale gedachte dat ‘de markt wel alles regelt’. Maar ook de overheid kan dat niet en dat maakt dat we het als samenleving met elkaar zullen moeten doen. Hoewel de partij het electoraal nog altijd zwaar heeft, is de behoefte aan de kernwaarden en het verhaal van het CDA enorm. En daar liggen grote kansen voor de partij. Daarnaast benadrukte Hans dat we als partij weer kleur op de wangen moeten krijgen, lef durven tonen en het debat, ook intern, moeten durven voeren.

Voorafgaand aan de receptie werd er door bestuur en fractie van CDA Hillegom van gedachten gewisseld over het verkiezingsprogramma van CDA Zuid-Holland. Na afloop van de receptie werd er met vertegenwoordigers van afdelingen over doorgesproken. Dit gaat mogelijk nog worden uitgewerkt in wijzigingen in het programma. Het was een inspirerende avond.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.