20 april 2018

Samen meer bereiken | Coalitieakkoord ondertekend

Het coalitieakkoord ‘Samen meer bereiken’ van CDA en BBH is rond. Op vrijdag 20 april presenteerden lijsttrekkers Fred van Trigt (CDA) en Frank Evers (BBH) het coalitieakkoord 2018 – 2022. Daarna ondertekenden zij het akkoord en was er ruimte voor vragen. Op 26 april worden de kandidaat wethouders benoemd.

Wij gaan in deze raadsperiode bevorderen dat inwoners meer naar elkaar omzien. Daarmee neemt de sociale cohesie toe en creëren we een (inclusieve) samenleving waarin op basis van gelijkheid alle generaties naar vermogen mee kunnen doen en de mogelijkheden en talenten van onze inwoners centraal staan. In dit coalitieakkoord zijn waar mogelijk de opgaven voor de toekomst en de ambities vertaald naar actiepunten waar wij ons de komende jaren samen met onze inwoners en andere belanghebbenden graag voor willen inzetten

Het akkoord is hier te downloaden.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.