09 juli 2020

Starterslening in Hillegom verhoogd

Wonen is een onderwerp dat leeft bij veel inwoners van Hillegom. En inderdaad, de aankoopkosten voor een woning zijn fors en het kost starters vaak veel moeite om een woning te bemachtigen. Een starterslening kan hierbij helpen. Er is landelijk echter een afname zichtbaar van het aantal verstrekte startersleningen. Deze is het gevolg van stijgende woningprijzen, een verminderd woningaanbod en strengere financieringsnormen. De CDA-fractie pleitte dan ook voor een aanpassing in de voorwaarden voor de starterslening. In omliggende gemeentes is dit ook gebeurd. De motie hiervoor werd in de raadsvergadering van 9 juli aangenomen. 

Aanvragers van een starterslening kunnen voortaan 50.000 euro bijlenen tegen een laag rentepercentage. Als je nog relatief jong bent verdien je over het algemeen iets minder en kan je minder lenen bij een bank. Deze verhoging kan dan net dat extra steuntje in de rug zijn om de langgekoesterde droom over een eigen huis te realiseren.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.