21 juni 2019

Stemverklaring bij ontwikkeling Henri Dunantplein Zuid

Al vele jaren wordt gesproken over ontwikkelplannen in het centrumgebied, tussen het HD-plein Zuid en de Hoofdstraat, van Hillegom. Vanwege verschillende oorzaken zijn deze ontwikkelplannen niet gerealiseerd. Een van de oorzaken is het versnipperd vastgoedbezit over verschillende ontwikkelende partijen en initiatiefnemers. De gemeenteraad gaf gisteravond goedkeuring aan een raadsvoorstel voor de aankoop en sloop van panden in het centrum gebied Hillegom, het aanleggen van een tijdelijke parkeervoorziening en het doen van een bijdrage in plan Dunantstaete, door een krediet beschikbaar te stellen van € 2.837.500,- Hierbij werd door fractievoorzitter Kees Langeveld van het CDA onderstaande stemverklaring uitgesproken. 

Het raadsvoorstel voor de 1e fase van de ontwikkeling van het Henri Dunantplein Zuid is weliswaar een hamerstuk, maar als CDA willen wij dit moment niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er is ten slotte al jarenlang veel inspanning gepleegd om een ontwikkeling op gang te brengen en dat wilde maar niet lukken. Tot vandaag. Het CDA realiseert zich terdege dat de aankoop en sloop van panden een kostbare zaak is, maar we zien met deze investering ook een goede kans om meer vitaliteit in het centrum te brengen, zoals we ons deze raadsperiode ten doel hebben gesteld. Geen extra vierkante meters winkelruimte op het Henri Dunantplein, maar juist ruimte voor wonen en gezellig winkelen, en de kans om de bibliotheek naar het centrum te brengen. Wij vragen wel aandacht voor een sfeervolle inrichting van het plein en roepen het college daarom op om bij de inrichting van de parkeerplaatsen ook te letten op een fraaie aankleding met groen, waar dat mogelijk is. Het CDA wenst het college veel succes met de uitvoering van deze plannen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.