14 februari 2019

Valentijn en mantelzorgers

Valentijnsdag, een bijzondere dag om aandacht te hebben voor onze Mantelzorgers. En een prima dag voor de conferentie van HLT (Hillegom, Lisse en Teylingen) om de wensen van de vele organisaties te inventariseren en samen stappen voorwaarts te zetten. De Bernardus in Sassenheim was 14 februari het decor voor een hartverwarmende bijeenkomst waar deelnemers werden geraakt door het theater dat zo herkenbaar thuissituaties levensecht naspeelde. Waar lopen mantelzorgers tegenaan en welke belemmeringen ervaren zij thuis op hun werk of op school? Het geven van zorg en hulp is voor veel mensen gelukkig heel gewoon. Maar zo sterk als veel Mantelzorgers zijn, bieden zij vaak jarenlange zware zorg uit liefde voor de ander en omdat het zo hoort! Regelmatig lopen mantelzorgers tegen de grenzen aan, want soms is de zorgvraag zo indringend dat bijvoorbeeld jarenlang de nachtrust van de mantelzorger daar ernstig onder lijdt. Ook prestaties op school of op je werk kunnen ernstig lijden onder de druk van een zorgtaak die je thuis hebt. Regelmatig wordt de zorg taak zo zwaar dat het hele gezin daar last van ondervindt. Met het hebben van betaalde baan kan het leveren van zorg ernstige problemen opleveren.

Bijzonder is dat enkele werkgevers in de gemeenten, Hillegom Lisse en Teylingen zich nu ook bewust zijn dat veel extra druk ligt op de schouders van de oudere en jonge mantelzorgers. Toen deze realiteit de werkgevers en schooldirecties duidelijk werd, hebben een aantal van hen zich bereid verklaard om rekening te willen houden met de zorgtaken van mantelzorgers. CDA-Wethouder Fred van Trigt reikte een erkenning uit aan Welzijnskompas en werkorganisatie HLTsamen. Er is in onze samenleving nog veel te winnen voor mantelzorgers. Voor hen is het belangrijk dat de toegang voor informatie advies en hulp, optimaal geregeld wordt en een divers aanbod van respijtzorg “op maat” geboden kan worden. Deze en andere wensen zijn geïnventariseerd en zullen zeker worden onderzocht en geoptimaliseerd. In vervolg op deze Valentijn conferentie blijft ook het CDA zich inzetten om de onderlinge verbondenheid voor Mantelzorgers te versterken en de waardigheid van mantelzorgers en hun zorgvragers te beschermen.

Tekst: Jeanne Ruigrok

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.