Duurzaam en klimaatbestendig

Uiterlijk in 2050 – en liever al eerder – wil Hillegom energie- en klimaatneutraal zijn. Daarom gaan we tempo maken met de energietransitie. Het is alle hens aan dek, dus samen gaan we aan de slag, duurzaam en verstandig.

Gemeentelijk vastgoed verduurzamen

De gemeente moet het goede voorbeeld geven. Daarom willen we het vastgoed van de gemeente vóór 2030 verduurzamen.

Isoleren en duurzame energie opwekken

Alle huizen en bedrijven isoleren en waar mogelijk duurzame energie opwekken. De gemeente gaat actief inwoners adviseren bij het isoleren van hun woning en het plaatsen van zonnepanelen.

Stimuleringsfonds duurzaamheid

Voor huishoudens die zich geen duurzaamheidsmaatregelen kunnen veroorloven, streven we naar ondersteuning in de kosten, bijvoorbeeld uit een stimuleringsfonds duurzaamheid.

Zelf wind- of zonne-energie opwekken

We willen onderzoeken of de gemeente zelf duurzaam wind- of zonne-energie kan opwekken of opslaan. De energieopbrengst moet ten goede komen aan de Hillegommers.

Hillegom duurzaam

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.