09 april 2021

Schoolboer(in) en vergroening

TeamCDAHW vindt kennis en bewustwording rond gezondheid, voeding en duurzaamheid erg belangrijk voor deze en de volgende generaties. Kinderen kunnen spelenderwijs heel veel leren over voedselproductie, biodiversiteit en klimaat. In ons verkiezingsprogramma hebben wij het idee van ‘de schoolboer(in)’ beschreven, die kinderen en jongeren laat zien hoe ons gezonde voedsel wordt geteeld, en hoe je respectvol omgaat met de natuur. Middels schriftelijke vragen aan het college willen wij verkennen hoe

Gemeente Hoeksche Waard

kan bevorderen dat kinderen en jongeren weer meer in verbinding komen te staan met hun groene omgeving. Wij zouden daar graag inwoners bij betrekken, tuindersverenigingen, organisaties als

LTO Noord Hoeksche Waard

en lokale initiatieven als

PlukhoekMookhoek

en

Beleef het en eet het

.De schriftelijke vragen:

Onderwerp: Schoolboer(in) en vergroening

 

Het college / de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijke te beantwoorden:

Het CDA vindt kennis en bewustwording rond gezondheid, voeding en duurzaamheid erg belangrijk voor deze en de volgende generaties. Jong geleerd is oud gedaan; kinderen kunnen spelenderwijs heel veel leren over voeding, natuur en klimaat. Daarvoor hebben wij in ons verkiezingsprogramma het idee gelanceerd om via ‘de schoolboer(in)’ kinderen en jongeren met regelmaat een groene, inspirerende leer/speelomgeving te bieden.

 

  1. Is het college bereid om en verkenning te doen naar ‘de schoolboer(in)’ om als “boswachter” van de polder een ambassadeur en vraagbaak te zijn voor kinderen en jongeren om hen te inspireren om spelenderwijs te leren over onderstaande thema’s? 

 

  1. Welke mogelijkheden ziet het college om de kennis en bewustwording over gezondheid, voeding, voedselproductie, biodiversiteit en duurzaamheid te versterken?

 

  1. Welke mogelijkheden ziet het college om de kennis en bewustwording bij kinderen op het gebied van klimaat te bewerkstelligen (denk aan waterberging bv met kweekbakken zonder bodem, koolstofvastlegging, schaduwwerking)?

 

  1. Hoe kijkt het college aan tegen de mogelijkheden om daar LTO, tuindersverenigingen, lokale initiatieven als Plukhoek Mookhoek en Beleef ’t en Eet ‘t en eventueel buurtbewoners, daarin te betrekken om zo ook de verbinding tussen boer-burger te versterken? 

 

  1. Welke mogelijkheden ziet het college voor vergroening van schoolpleinen of educatie in ‘het groen’? Zie ook stappenplan ‘groen schoolplein’ www.groeneschoolpleinen.nl

 

  1. Welke aanknopingspunten en samenhang ziet het college met ontwikkelingen als de Roadmap to Foodlab; de klimaatadaptatiestrategie, de Lokale Educatieve Agenda, en Jongeren op gezond gewicht (www.jogg.nl), Jong leren eten www.jonglereneten.nl

 

 

Toelichting:

Hoeksche Waard ziet en presenteert zichzelf als een agrarische gemeente met een sterke innovatieve landbouw. Tegelijkertijd is er ook onder de Hoeksche Waardse kinderen en jongeren steeds meer onbekendheid met wat en hoe er lokaal door agrariërs wordt geproduceerd. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat kinderen en jongeren steeds minder in aanraking komen met natuur en steeds minder bewegen. Veel kinderen en jongeren en jongvolwassenen weten niet waar de producten die zij eten vandaan komen en hoe deze geproduceerd worden. En ook in de agrarische gemeente Hoeksche Waard is nog maar een heel klein deel van de inwoners werkzaam in de agrarische sector, waardoor die kennis en bewustwording niet meer spelenderwijs aan de kinderen wordt meegegeven. En onbekend maakt onbemind. Wij willen graag verkennen hoe de gemeente Hoeksche Waard kan bevorderen dat kinderen en jongeren weer meer in verbindingen komen te staan met hun groene omgeving , met het landschap en de boeren die daar hun producten verbouwen en daar - in samenwerking met agrarische, natuur- en landschapsorganisaties - het landschap beheren en bijdragen aan biodiversiteit.

 

 

Naam:                                                                                            Fractie: CDA

Jolanda Koning en Basjan Niemansverdriet

 

 

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.